Gemeente Meerssen | Gemeente stopt samenwerking met In 't Riet Geulle BV

Nieuwsbericht Gemeente stopt samenwerking met In 't Riet Geulle BV

Gepubliceerd op: 20 oktober 2023 11:15

Het college van burgemeester en wethouders beëindigt de samenwerking met In 't Riet Geulle BV, een vennootschap bestaande uit sociale ondernemer Rendiz in samenwerking met een coöperatie van zelfstandigen in de zorg.

Multifunctioneel centrum in combinatie met zorgwoningen

In het Riet 250 px
Tien jaar geleden sloegen Rendiz en de gemeente Meerssen de handen in elkaar om in Geulle een andere invulling te geven aan het gebied (inclusief gebouwen) van gemeenschapshuis de Kleiaove, de gymzaal en de voormalige basisschool In 't Riet. Het voormalig schoolgebouw zou worden omgevormd tot multifunctioneel centrum voor zorg-, maatschappelijke, sport-, commerciële, horeca- en/of culturele activiteiten. Op het braakliggende terrein tussen de school en de Kleioave waren zorgunits gepland. In 2019 werd een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegd, maar de procedure liep uit toen bleek dat er een aanpassing nodig was vanwege de stikstofproblematiek. Vervolgens bleek dat de initiatiefnemer het bouwplan wilde aanpassen.

Gemeente pakt de regie  

Wethouder Gebiedsontwikkeling Louk Bongarts: "Er kwam maar geen schot in de zaak. De gemeente zag dan ook geen andere mogelijkheid dan beëindiging van de samenwerking. De grond is van de gemeente en inmiddels zijn we aan het kijken naar nieuwe ontwikkelmogelijkheden. Daarvoor gaan we ook in gesprek met de omwonenden en verenigingen die nu in het gebied gehuisvest zijn. De Geulse gemeenschap verdient na bijna 10 jaar een duidelijke stip aan de horizon."

Op de hoogte blijven?

Je kunt je hier abonneren op onze digitale nieuwsbrief Sfeervol Meerssen.