Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 41 - 7 oktober 2015

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 41 - 7 oktober 2015

Gepubliceerd op: 06 oktober 2015 11:20

Weeknummer: 41
Datum: woensdag 7 oktober 2015.

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Raadsvergadering

Op donderdag 8 oktober 2015 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in de aula van de IvOO-onderwijslocatie (Proost de Beaufortstraat 45, Meerssen). Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en vaststelling van de agenda
 • Tussentijdse en tijdelijke benoeming vervangend wethouder
 • Aflegging eed c.q verklaring /belofte door vervangend wethouder
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 10 september 2015
 • Lijst van ingekomen stukken raad
 • Behandelvoorstel mbt vaststellen Strategische personeelsplanning gemeente Meerssen 2016-2018.
 • Vaststelling bestemmingsplan Vliek 34 te Ulestraten

Verslag raadsvergadering op Meer TV
Meer Vandaag maakt TV-opnamen van de raadsvergadering. Een verslag hiervan kunt u vanaf de zondag na de raadsvergadering zien bij Meer TV-Nieuws (vanaf 9 uur in carrousel).

Raadsstukken ter inzage
De raadsagenda is tevens ter inzage:

 • op www.meerssen.nl
 • bij het KCC in het bestuurscentrum. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur.
 • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen (Parallelweg 58). Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie
Raadsgriffier Jack Willems, tel. 043-3661660.
E-mail: jack.willems@meerssen.nl.

---

Wegafsluiting 18-30 oktober 2015:
Onderhoudswerkzaamheden Slingerberg Geulle

Op maandag 19 oktober start de aannemer in opdracht van de gemeente Meerssen met onderhoudswerkzaamheden aan de Slingerberg in Geulle. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met vrijdag 30 oktober 2015.

Wegafsluiting voor alle verkeer
Om de werkzaamheden goed en veilig te kunnen uitvoeren, sluiten wij de Slingerberg tussen spoorwegtunnel Broekhoven en Hussenbergstraat huisnummer 1 volledig af voor alle verkeer, dus ook voor voetgangers. Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Wat houden de werkzaamheden in
De aannemer start met het verwijderen van de versleten vangrail. Vervolgens worden bomen uit de bosrand verwijderd. Deze bomen zijn deels eigendom van Staatsbosbeheer en deels van de gemeente Meerssen. Nadat de bomen zijn verwijderd, wordt een gedeelte van de weg voorzien van nieuw asfalt. Tot slot wordt een nieuwe houten vangrail geplaatst.

Bescherming flora en fauna
De bomen worden verwijderd, omdat deze in de vangrail gegroeid en/of onveilig zijn. Door het verwijderen van de bomen ontstaat een geleidelijke overgang naar het bos. Dit komt flora en fauna ten goede. De werkzaamheden worden in het najaar uitgevoerd, omdat het vogelbroed-seizoen is afgelopen en de rustperiode van amfibieën en reptielen is ingegaan.

Overlast
Wij hebben de aannemer gevraagd om werkzaamheden met elkaar te combineren. Hiermee hopen wij hinder voor bewoners en verkeer zoveel mogelijk te beperken. Desondanks kan de wegafsluiting voor enige overlast zorgen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Informatie
Met vragen kunt u contact terecht bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

LET OP!!!

Vrijdag 23 oktober 2015
Aanvragen/afhalen paspoorten & identiteitskaarten niet mogelijk

In verband met het installeren van een nieuw computersysteem kunt u op vrijdag 23 oktober 2015 géén paspoorten of identiteitskaarten aanvragen en afhalen. Wij vragen uw begrip voor het ongemak.

---

Openbare vergadering
Algemeen Bestuur Pentasz Mergelland

Het Algemeen Bestuur van Pentasz Mergelland vergadert op woensdag 21 oktober 2015. Aanvang 18.00 uur in de vergaderruimte van Pentasz Mergelland, Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA Gulpen (gemeentehuis Gulpen-Wittem). De agenda en bijbehorende stukken liggen vanaf 12 oktober 2015 ter inzage in de gemeentehuizen van Eijsden-Margraten (locatie Margraten), Gulpen-Wittem, Meerssen en Vaals.

---

Klant Contact Centrum (KCC) Gemeente Meerssen
Vanaf 19 oktober werken wij op afspraak

Onlangs is de hoofdingang van het gemeentehuis verhuisd naar de Markt. Het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) op deze locatie is elke werkdag geopend en telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur. Op donderdag tot 20.00 uur. U kunt hier terecht met al uw vragen aan de gemeente. Ook kunt u hier een (vervolg-) afspraak maken met een medewerker van de gemeente of om een product aan te vragen bij het loket Burgerzaken.

KCC stopper

Op afspraak
Om onnodig wachten te voorkomen werkt de gemeente Meerssen vanaf 19 oktober op afspraak. U kunt een afspraak maken via het Klant Contact Centrum (telefoon 14 043). Binnenkort komt de nieuwe gemeentelijke website online. Voor producten van Burgerzaken (aanvragen reisdocumenten, rijbewijs etc) kunt u dan ook een afspraak maken via www.meerssen.nl. Voor het afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen kunt u zónder afspraak terecht bij de nieuwe snelbalie.

Openingstijden loket Burgerzaken vanaf 19 oktober

Aanvragen
Het aanvragen van reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels etc kan alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken bij ons Klant Contact Centrum (telefoon 14 043). Binnenkort kunt u ook 24 uur per dag een afspraak maken via de gemeentelijke website. U kunt een afspraak maken binnen de volgende bloktijden:

 • maandag van 09.00-12.00 uur
 • dinsdag van 09.00-12.00 uur
 • woensdag van 15.00-17.00 uur
 • donderdag van 16.00-20.00 uur
 • vrijdag van 09.00-12.00 uur

Afhalen
Heeft u een reisdocument of rijbewijs aangevraagd bij het loket Burgerzaken en is dit klaar? U kunt dit zonder afspraak afhalen bij de snelbalie van het KCC. De snelbalie is geopend: maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur. Op donderdag tot 09.00-20.00 uur.

Bereikbaarheid Sociaal Team
Voor al uw vragen over zorg, jeugd en werk kunt u terecht bij het Sociaal Team van de gemeente Meerssen. Dit kan ook uitsluitend op afspraak via telefoon 043-3661662. Het Sociaal Team is van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 09.00-12.00 uur. In de middaguren uitsluitend voor spoedgevallen. Buiten kantoortijden (van 17.00-09.00 uur en in het weekend) kunt u in dringende situaties rondom de zorg voor kinderen bellen met: telefoon 045-5712608. Voor een vertrouwelijk gesprek kan iedereen 24 uur per dag bellen met Sensoor Telehulpverlening Limburg, telefoon 045-5719999. Levensbedreigende situaties (24 uur): 1-1-2.

Overige gemeentelijke kantoren
Wilt u een van de medewerkers van de gemeente spreken? Om te voorkomen dat u tevergeefs naar het bestuurscentrum komt of onnodig moet wachten, kan dit alleen op afspraak via telefoon 14 043.

Nieuwe gemeentelijke website www.meerssen.nl
Binnenkort komt de nieuwe gemeentelijke website online. Op www.meerssen.nl vindt u 24 uur per dag informatie & nieuws van en over de gemeente Meerssen en gemeentelijke diensten & producten. Zodra de nieuwe site er is, kunt u voor producten van Burgerzaken ook een afspraak maken via de website. De digitale dienstverlening wordt steeds verder uitgebreid.

Officiële opening

Op vrijdagmiddag 16 oktober 2015 opent burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz om 14.00 uur officieel het nieuwe gemeentelijke Klant Contact Centrum en het naastgelegen Huis voor Natuur, Cultuur & Erfgoed (Erfgoedhuis) aan de Markt in Meerssen. Aansluitend kunt u het nieuwe KCC & Erfgoedhuis op uw gemak bezichtigen.

Inspiratiebeurs Langer Thuis Wonen
Tijdens deze openingsmiddag vindt bovendien een inspiratiebeurs Langer Thuis Wonen plaats. Tijdens deze beurs kunnen ouderen en hun mantelzorgers, kinderen en partners zich oriënteren op allerlei aspecten die het zelfstandig wonen op latere leeftijd kunnen vergroten. Diverse (lokale) initiatieven en organisaties staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en u van informatie te voorzien. Daarnaast vinden er enkele inspirerende presentaties en demonstratie (o.a. valpreventie) plaats. Voor de kleintjes is er een ballonnenclown.

Gemeente Meerssen

Bezoekadres KCC Bestuurscentrum
Markt 50, Meerssen

Postadres (ongewijzigd)
Postbus 90, 6230 AB Meerssen

Klant Contact Centrum (KCC)
Telefoon 14 043
E-mail info@meerssen.nl
Internet: www.meerssen.nl.

---

Dinsdag 13 oktober 2015
Schouw gladheidbestrijding en proefrit nieuwe strooiroutes

Ter voorbereiding op het komende winterseizoen vindt op dinsdag 13 oktober 2015 de jaarlijkse schouw van de gladheidbestrijding plaats. Op deze dag krijgt iedereen die betrokken is bij de gladheidsbestrijding instructie. Daarnaast bouwen we alle strooiers en sneeuwploegen op en testen we de voertuigen uit.

Met ingang van dit jaar houden we andere strooiroutes aan. Dat wil zeggen: de wegen die worden gestrooid blijven hetzelfde, maar de route wordt in een andere volgorde gereden. De chauffeurs maken op dinsdag 13 oktober een proefrit op de nieuwe routes. Het kan dus zijn dat u die dag strooiers tegenkomt op wegen en rijwielpaden.

Informatie
Met vragen kunt u terecht bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

--------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het uitbreiden van de woning en bouwen van een garage en dakkapellen, Humcoven 6, 6235 NE Ulestraten (ontvangen 1 oktober 2015);
 • het rooien van bomen, op de Locht 3, 6241 NR Bunde ( ontvangen 28 september 2015).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag: legalisatie woonfunctie en bijbehorende bouwwerken, Hulserstraat 87a, 6243 BM Geulle.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • verplaatsen hekwerk, Maastrichterlaan 82, 6241 JB Bunde (verzonden 1 oktober 2015).

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen:

 • het vergroten van een overkapping, Prins Johan Frisolaan 2, 6241 GG Bunde (verzonden 5 oktober 2015).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 014 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 7 oktober 2015

Burgemeester en Wethouders van Meerssen