Gemeente Meerssen | Agenda besluitvormende raadsvergadering donderdag 11 april 2024

Nieuwsbericht Agenda besluitvormende raadsvergadering donderdag 11 april 2024

Gepubliceerd op: 04 april 2024 10:55

Op donderdag 11 april 2024 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 19.00 uur. Je kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling van de concept-besluitenlijst van de vergadering d.d. 14-03-2024
 • Lijst ingekomen stukken Raad (datumversie 04-04-2024)
 • Raadsvoorstel tussentijdse en tijdelijke toelating/beëdiging als vervangend raadslid dhr. F.M. Lam
 • Raadsvoorstel Toelating en beëdiging burgerlid
 • Raadsvoorstel Beëdiging adjunct raadsgriffier en benoeming plaatsvervangend griffier gemeente Meerssen
 • Raadsvoorstel Beëdiging raadsadviseur en communicatieadviseur gemeente Meerssen
 • Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg als gevolg van wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
 • Raadsvoorstel derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW als gevolg van wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
 • Raadsvoorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg als gevolg van wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
 • Raadsvoorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz als gevolg van wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
 • Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas als gevolg van wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
 • Raadsvoorstel Wijziging GR RUD Zuid-Limburg als gevolg van wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
 • Raadsvoorstel budget aanbesteding vakapplicatie Sociaal Domein
 • Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Meerssen
 • Raadsvoorstel tot het benoemen van de leden van de Adviescommissie fysieke leefomgeving
 • Raadsvoorstel inzake vaststellen van het concept Programma van Eisen d.d. 21-02-2024 voor de nieuwe raadzaal die multifunctioneel gebruikt kan worden en het opstarten van het vervolgtraject
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

Je kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl