Gemeente Meerssen | Knelpunten de Kanjel en Gelei klaar

Nieuwsbericht Knelpunten de Kanjel en Gelei klaar

Gepubliceerd op: 02 december 2022 07:40

Kanjel en Gelei klaar
De afgelopen drie jaar is hard gewerkt rondom de beken de Kanjel en Gelei. Er werd zo'n 25.000 m3 slib verwijderd. Daardoor kan het water beter door de beken en de vijvers stromen. Met gepaste trots bekeken de Provincie Limburg, Waterschap Limburg, de gemeente Meerssen en de gemeente Maastricht donderdag 1 december het resultaat van hun gezamenlijke inspanningen. Er is water voor de Landgoederenzone, terwijl de kans op wateroverlast verder wordt teruggebracht. Bovendien is succesvol werk gemaakt van een betere leefomgeving voor planten en dieren.

Overlast

De Kanjel en Gelei zijn twee beken die door het Buitengebied Geul & Maas stromen. De 4,5 kilometer lange beek en de vijvers waren op diverse plekken behoorlijk dichtgeslibd en vervuild, onder meer met zink omdat hier van oudsher Geulwater is gebruikt om het systeem te voorzien van water.
Hierdoor kon het water minder goed stromen. Bij hevige regenval leidde dit incidenteel tot wateroverlast.

Opgelost

Voor het op orde brengen van het watersysteem werd het project 'Herinrichting Kanjel en Gelei Meerssen-Maastricht' ingericht. Dit project omvatte het afkoppelen van vijverpartijen, het saneren van watergangen en vijvers en de aanleg van zowel kwantitatieve als kwalitatieve buffervoorzieningen. Deze drie knelpunten zijn nu opgelost. Bij de werkzaamheden is rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde van de omgeving. Voor passanten zijn de beken meer zichtbaar gemaakt, waardoor de belevingswaarde van het gebied nog beter wordt, dan deze al was.

Kanjel en Gelei klaar 2
Voor Meerssen

Specifiek voor de gemeente Meerssen is aan de overzijde van Kasteel Kruisdonk een nieuwe gecombineerde - kwaliteit en kwaliteit - regenwaterbuffer aangelegd. Deze buffers sluit aan op het rioolstelsel in Rothem. Hierdoor is het water dat uiteindelijk in de Kanjel stroomt schoner.

Het gebied

Het project is uitgevoerd door aannemingscombinatie Janssen/Den Ouden. Het plangebied bevindt zich hoofdzakelijk aan de noordoostzijde in de gemeente Maastricht. Een klein gedeelte is gelegen in de gemeente Meerssen. Het project heeft betrekking op de beekloop Kanjel vanaf de inlaat uit de Kleine Geul bij de Rothemermolen, tot aan de locatie waar deze middels een sifon onder het Julianakanaal door gaat. De Gelei is een aftakking van de Kanjel en stroomt vanaf de spoorbaan tot aan de instroom in de Geul, net benedenstrooms Meerssenhoven.

Kanjel en Gelei klaar 3
Samenwerking

Voor de realisatie van dit project vond vanaf 2010 uitvoerig afstemming plaats met de gemeente Meerssen, de gemeente Maastricht en de Provincie Limburg. Het project is voorbereid in samenwerking met de verschillende partners in het gebied, de beide gemeenten, de provincie, maar ook met de (landgoed)eigenaren en het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) voor wat betreft de buffer Ankerkade.