Gemeente Meerssen | Van het aardgas af

Nieuwsbericht Van het aardgas af

Gepubliceerd op: 18 juli 2023 11:00

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeente een Transitievisie Warmte moet hebben. Nu is in de meeste huishoudens aardgas nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Dat gaat veranderen. Niet in één keer, maar stapsgewijs in de komende 30 jaar. Dat gaan we als gemeente per wijk aanpakken. Hoe de gemeente dit gaat doen, wordt beschreven in de Transitievisie Warmte (TVW). Deze TVW geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wat zijn de alternatieven voor aardgas in de gemeente?
  • Welke oplossingen zijn er per wijk om deze aardgasvrij te maken?
  • Wat is een goed moment om deze alternatieven toe te passen?

Eerste stap naar aardgasvrij

De Transitievisie Warmte is de eerste stap naar een aardgasvrije gemeente in 2050. Met technische onderzoeken brengt de gemeente eerst de lokale mogelijkheden in kaart. Deze zijn afhankelijk van bijvoorbeeld energiegebruik, soort gebouw en de aanwezigheid van warmtebronnen. Bij het maken van de keuzes in de Transitievisie Warmte moeten we met veel aspecten rekening houden. Belangrijke vragen daarbij zijn: Wat zijn duurzame alternatieven? Hoe houden we de warmtetransitie betaalbaar?

Aardgasvrije wijken

Nationaal is afgesproken dat iedere gemeente vóór 2030 minimaal één aardgasvrije wijk heeft. In de Transitievisie Warmte zijn twee verkenningsbuurten vastgesteld waar verder onderzoek wordt gedaan naar de mogelijke alternatieven voor aardgas. De twee verkenningsbuurten Meerssen west & Bunde west worden het meest kansrijk geacht voor de overstap op een alternatief voor aardgas.

Op verkenning

In beide verkenningsbuurten is de ondergrond onderzocht op kansen voor warmte opslag en onttrekking. Om duidelijkheid over de mogelijkheden per verkenningsbuurt te krijgen gaat Geonius vier proefboringen (Bunde west) en sonderingen (Meerssen west) uitvoeren. Deze worden sinds het tweede kwartaal van 2023 uitgevoerd.

De resultaten

Uit de resultaten moet blijken of de bodem en het grondwater geschikt zijn voor bijvoorbeeld warmte-koude opslag (WKO) of een recirculatie bodemenergiesysteem. Een WKO zou betekenen dat overvloedige energie in de zomer wordt opgeslagen in een watervoerende laag in de bodem, zodat je deze in de winter kunt gebruiken voor verwarming. Een recirculatie bodemenergiesysteem betekent dat er het hele jaar grondwater met een constante temperatuur opgehaald wordt. Dat is de basis voor het verwarmen in de winter en koelen in de zomer. Beide systemen zijn een laagtemperatuur oplossing. Daarom moeten ze waarschijnlijk gecombineerd worden met warmtepompen.

Uw mening stellen wij op prijs

Een verandering van energiebron is geen eenvoudige operatie en wij realiseren ons dat dit een grote impact heeft. Het heeft bijvoorbeeld invloed op wooncomfort, soms zijn aanpassingen in de omgeving nodig en er zijn financiële factoren waar we rekening mee moeten houden.

Naast het technisch onderzoek zijn wij daarom ook erg benieuwd naar de wensen, zorgen en ideeën die leven in de verkenningsbuurten. Daar gaan we in Q4 van 2023 mee beginnen.
Daarnaast informeren we de bewoners van de verkenningsbuurten over het onderzoek en de resultaten met informatiefolders en bewonersbijeenkomsten.

Filmpje

Transitievisie Warmte

Weten wat er allemaal vooraf ging bij de TVW? Lees dan verder in ons archief.