Gemeente Meerssen | Agenda extra raadsvergadering donderdag 30 juni 2022

Officiele publicatie

Agenda extra raadsvergadering donderdag 30 juni 2022

Op donderdag 30 juni 2022 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 19.00 uur in gemeenschapshuis De Stip, Pastoor Dominicus Hexstraat 10 in Meerssen. U kunt de vergadering ook volgen via de livestream op www.meerssen.nl of op televisie bij de lokale omroep Meer Vandaag.

Concept-agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Afscheid zittende wethouders
  • Bestuursakkoord 2022-2026 “Samen verder bouwen”
  • Raadsvoorstel Benoemingsprocedure nieuwe wethouders
  • Raadsvoorstel Afleggen eed dan wel verklaring en belofte door nieuw benoemde wethouders
  • Raadsvoorstel Toelating en beëdiging nieuwe raadsleden
  • Raadsvoorstel Wijziging benoeming lid Vertrouwenscommissie
  • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl