Marathon Meerssen - zondag 14 september 2014Klik hier voor de Gemeentewijzer
Klik hier voor het laatste nieuws, persberichten, de Geulbode etc
Klik hier voor de openbare bekendmakingen
KCC Ruimte
Klik hier voor contact met het ZorgLoket (Wmo)
Klik hier voor contact met het Gemeentelijk Meldpunt (klachten/meldingen openbare ruimte)
Klik hier voor contact met het Gemeentelijk Meldpunt (klachten/meldingen openbare ruimte)
Klik hier voor info over de verbeterslag handhaving
Klik hier voor info over de herijking van het subsidiebeleid
Klik hier voor info over de transformatie sociaal domein
Klik hier voor meer informatie over het bouw- en herinrichtingsproject Marktplein Geulle
Klik hier voor informatie over het project Herinrichting Markt & Omgeving
Klik hier voor informatie over het project Herinrichting Markt & Omgeving
Klik hier voor informatie over de afdelingen
Klik hier voor informatie over Politiek en Bestuur
Klik hier voor werkzaamheden die momenteel plaatsvinden
Klik hier voor informatie over trouwen in de gemeente Meerssen
Klik hier voor informatie over o.a. paspoorten en rijbewijzen
Klik hier voor informatie over Gevonden voorwerpen
Klik hier voor informatie afvalinzameling in de gemeente Meerssen
Klik hier voor informatie over Jeugdbeleid
Klik hier voor informatie over de buurtnetwerken
Klik hier voor meer informatie over duurzaamheid
Klik hier voor het Bedrijvenloket / Ondernemerssteunpunt
Adresgegevens
Bezoekadres
Bestuurscentrum
Beekstraat 51
6231 LE Meerssen
Centraal
telefoonnummer
14 043

Fax. (043) 3648100
Postadres
Postbus 90
6230 AB Meerssen
Email
info@meerssen.nl

Contactgegevens medewerkers
klik hier
Openingstijden
klik hier
Proclaimer


Geactualiseerd
vrijdag 19 september 2014
14.41 uur

WEERGAVE VERGROTEN / VERKLEINEN FUNCTIETOETS F 11
Klik hier als u wilt meedenken over bepaalde onderwerpen
Klik hier voor contact met de wijkagent
Klik hier voor bestuurlijke documenten: raads- en commissiestukken, verordeningen & beleidsregels, besluitenlijsten, verslagen etc
Klik hier voor contact met de Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland
Klik hier voor meer informatie over wonen, werken en leven in Zuid-Limburg
Klik hier voor informatie over bouwplannen en projecten
Klik hier voor informatie over toeristische bezienswaardigheden, natuurschoon, hotels, campings etc