Gemeente Meerssen | Toekomstvisie

Artikel Toekomstvisie - Omgevingsvisie

Toekomstvisie
De gemeente Meerssen werkt aan een toekomstvisie en een omgevingsvisie. Daarin leggen we vast wat we de komende jaren graag willen bereiken in onze mooie gemeente. Het gaat bijvoorbeeld over leefbaarheid, woningbouw, bereikbaarheid en zorg in Bunde, Geulle, Meerssen, Rothem en Ulestraten. De toekomstvisie en omgevingsvisie bedenken we niet op het gemeentehuis. In plaats daarvan gingen teams uit de bevolking aan de slag met het opstellen van een eigen visie voor de gemeente. 

Bouwteams

De visies worden opgesteld door bouwteams van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Deze zijn op 19 maart van start gegaan. De teams stellen elk een eigen visie op, inclusief concrete projecten en strategieën om samen te werken aan de toekomst van onze gemeente. We krijgen zo dus verschillende visies van verschillende groepen, elk met een eigen kijk op de ontwikkeling van de gemeente. Al werkend aan de afzonderlijke visies wordt duidelijk waar de groepen het met elkaar over eens zijn en ook waar discussiepunten bestaan. Vanuit de verschillende bijdragen van de teams en de gesprekken die we samen voeren, stellen we uiteindelijk samen de toekomstvisie voor Meerssen 2035 op.

Startbijeenkomst toekomstvisie
De teams werken in teambijeenkomsten aan hun bijdrage. In gezamenlijke bijeenkomsten presenteren alle deelnemende teams hun bijdragen aan elkaar, raadsleden en andere geïnteresseerden. 
De precieze inzet in tijd is vooraf moeilijk in te schatten. Hierbij speelt ook een rol hoeveel tijd je zelf wilt investeren. Het gaat om drie gezamenlijke bijeenkomsten van de teams (van elk ongeveer twee uur) en de bijeenkomsten van het eigen team. Het aantal bijeenkomsten verschilt per team. We kunnen ons voorstellen dat drie of vier bijeenkomsten in elk geval nodig zijn. Daarnaast is er tijd nodig om ideeën uit te werken, te schrijven en kaarten en plaatjes te maken. Door onderling het werk te verdelen blijft de inzet per deelnemer behapbaar. Desgevraagd kan de gemeente de teams ook ondersteunen.

Toekomstvisie: tussentijdse bijeenkomst bouwteams
Bijeenkomsten

Op dinsdag 19 maart heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden van de bouwteams. Op dinsdag 9 april presenteerden de teams hun eerste resultaten. De laatste bijeenkomst is op: 

  • donderdag 23 mei in de tiendschuur (landgoed Vliek) Ulestraten - 19.00-21.30 uur

We zijn al gestart, maar je kunt je altijd aansluiten!

Op 19 maart is de aftrap gegevens tijdens een startbijeenkomst in het Stella Maris College. Op dinsdag 9 april deelden de teams hun eerste resultaten. Heb je je nog niet aangemeld, maar wil je toch nog meedoen? Je kunt nog steeds aanmelden! Stuur dan een mail aan toekomstvisie@meerssen.nl. Vermeld je naam, woonplaats, e-mailadres, leeftijd en het onderwerp dat je graag een plek wil geven in de visie voor de gemeente Meerssen. 

Jouw gegevens worden doorgestuurd naar bureau KAW. Zij begeleiden dit traject. Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor je de gegevens verstrekt, namelijk voor deelname aan de Bouwteams Toekomstvisie. Persoonsgegevens die je verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig.

Vragen? 

Mail ze naar toekomstvisie@meerssen.nl.

Toekomstvisie: collage tussentijdse bijeenkomst bouwteams