Gemeente Meerssen | Lintjesregen in de gemeente Meerssen

Nieuwsbericht Lintjesregen in de gemeente Meerssen

Gepubliceerd op: 26 april 2021 16:30

Lintjesregen
Met inachtneming van de coronamatregelen verraste burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz vanochtend 11 inwoners met een onverwachts bezoekje. Zij kregen in het kader van Lintjesdag allemaal met een Koninklijke Onderscheiding. 
Van harte proficiat met uw Koninklijke Onderscheiding... 

 • mevrouw Nellie van Oerle-Freij uit Meerssen - Lid in de Orde van Oranje Nassau
 • de heer Wil van Oerle uit Meerssen - Lid in de Orde van Oranje Nassau
 • de heer Frans Slangen uit Rothem - Lid in de Orde van Oranje Nassau
 • de heer Luc Koelstra uit Meerssen - Lid in de Orde van Oranje Nassau
 • mevrouw Nien Ghijsen-Scheepers uit Meerssen - Lid in de Orde van Oranje Nassau
 • de heer Wim Ghijsen uit Meerssen - Lid in de Orde van Oranje Nassau
 • de heer Lou Dolmans uit Bunde - Lid in de Orde van Oranje Nassau
 • mevrouw Mia Stijns-Van den Boom uit Bunde - Lid in de Orde van Oranje Nassau
 • de heer Ben Heynen uit Meerssen - Lid in de Orde van Oranje Nassau
 • de heer Piet Schols uit Ulestraten - Lid in de Orde van Oranje Nassau
 • mevrouw Tiny Koot-Hilhorst uit Ulestraten - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjesregen
Feestelijke dag

Een prachtig versierde stok zorgde voor de noodzakelijke 1,5 meter afstand. De stok werd later als versiering in de tuin van alle decorandussen geplaatst. Het opspelden van de versierselen gebeurde door de partner / een naaste van de decorandussen. 

Om het extra feestelijk te maken, was er dit jaar ook muziek. In Ulestraten werd de muzikale omlijsting verzorgd door Hub Nickel (trompet) en Jeroen Gardeniers (euphonium) van fanfare Concordia. Rob Hanssen (trompet) van Koninklijke Harmonie Sint Agnes zorgde in Bunde en Meerssen voor een feestelijke muzikale bijdrage. Kleinkinderen Imke en Tim zorgden in Rothem voor een optreden tijdens de decoratie van hun opa Frans Slangen. De kinderen zijn beiden lid van de koninklijke Rohem's Harmonie.

ACHTERGRONDINFORMATIE DECORANDUSSEN


Echtpaar Nelly en Wil van Oerle-Frey uit Meerssen

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjesregen - Nelly en Wil van Oerle

De heer P.W. (Wil) van Oerle ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Van 2000-heden was/is de heer Van Oerle vrijwilliger bij de Parochie H. Bartholomeus Meerssen. Hij draagt zorg voor het onderhoud van de tuinen rondom de basiliek. Daarnaast draagt hij, samen met zijn echtgenote, zorg voor het drukken en verspreiden van het tweewekelijks parochieblad.
 • Van 2004-heden was/is de heer Van Oerle vrijwilliger bij en bestuurslid/secretaris van de Stichting Ruggesteun Meerssen, die zich inzet ter ondersteuning van personen met een smalle beurs. Hij draagt zorg voor het inzamelen van meubels en kleingoed en draagt bij aan de uitgifte van voedselpakketten. Daarnaast verzorgt hij de digitale communicatie en ondersteunt hij bij de organisatie van de sinterklaas- en kerstactie.

De heer Van Oerle wordt gekwalificeerd als een persoon die zich geruime tijd vrijwillig en belangeloos ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Hij wordt daarvoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Lintje - Wil van Oerle

Mevrouw P.M.C. (Nellie) van Oerle-Freij ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Van 1995-heden was/is mevrouw Van Oerle vrijwilliger bij de parochie H. Bartholomeus Meerssen. Zij is lid van het processiecomité en lid van het dameskoor dat uitvaarten begeleidt. Daarnaast draagt zij, samen met haar echtgenoot, zorg voor de verspreiding van het tweewekelijks parochieblad.
 • Van 2004-heden was/is mevrouw Van Oerle vrijwilliger bij en bestuurslid/secretaris van de Stichting Ruggesteun Meerssen, die zich inzet ter ondersteuning van personen met een smalle beurs. Zij draagt zorg voor de inzameling van kleding en goederen en verzorgt de uitgifte van de voedselpakketten. Daarnaast zet zij zich in bij de koffiemomenten en biedt zij een luisterend oor.

Mevrouw Van Oerle-Freij wordt gekwalificeerd als een persoon die zich geruime tijd vrijwillig en belangeloos ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Zij wordt daarvoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Lintje - Nellie van Oerle

Lintjesregen

De heer Frans Slangen uit Rothem
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjesregen - Frans Slangen

De heer F.M.A. (Frans) Slangen was tot zijn pensionering in 2017 werkzaam als dierverzorger laboratorium bij de Universiteit Maastricht.

Hij ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Van 1960-heden is de heer Slangen betrokken bij Rothem's Harmonie (50 leden). Hij was van 1999-2017 bestuurslid. Hij fungeert als concertmanager. Daarnaast maakt hij deel uit van de muziekcommissie (1980-1998) en de sponsorcommissie. Hij verzorgt de fondsenwerving en is de initiator van de Koetsentocht en de kerstbomenverkoop. Daarnaast verricht hij diverse hand-en-spandiensten.
 • Van 2014-heden is de heer Slangen vrijwilliger bij de Stichting Ruggesteun/Voedselbank. Betrokkene fungeert als chauffeur, brengt de kerstpakketten rond en verricht hand-en-spandiensten.

Het Kapittel voor de Civiele Orden heeft in eerste instantie ingestemd met een uitreiking op 11 oktober 2020, ter gelegenheid van de viering van het 100 jarig bestaan van Rothem' s Harmonie. Vanwege het Coronavirus is de uitreiking doorgeschoven naar Lintjesdag 2021.

De heer Slangen wordt gekwalificeerd als een persoon die zich geruime tijd vrijwillig en belangeloos ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Hij wordt daarvoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Lintje - Frans Slangen

Lintje - Frans Slangen

Lintje - Frans Slangen

De heer Luc Koelstra uit Meerssen
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjesregen - Luc Koelstra

De heer L.H. (Luc) Koelstra was tot zijn pensionering werkzaam als hoofd Openbare Werken bij de gemeente Meerssen.

Hij ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Van 1982-2001 was de heer Koelstra lid van de vrijwillige brandweer van de brandweerpost Meerssen, onderdeel van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
 • Van 1998-heden was/is de heer Koelstra vrijwilliger bij en bestuurslid van het Parochiecluster Meerssen. Hij draagt zorg voor het beheer van de gebouwen van het cluster. Hij stelt het onderhoudsplan op en onderhoudt het contact met o.a. de gemeente en Monumentenzorg voor het aanvragen van subsidies. Daarnaast coördineert hij de restauraties en verricht hij thans restauratiewerkzaamheden en bouwhistorisch onderzoek. Tevens heeft hij bijgedragen aan het boek 'De basiliek van Meerssen'.

De heer Koelstra wordt gekwalificeerd als een persoon die zich geruime tijd vrijwillig en belangeloos ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Hij wordt daarvoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Lintje - Luc Koelstra

Lintje - Luc Koelstra

Echtpaar Nien en Wim Ghijsen-Scheepers uit Meerssen
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjesregen - Nien en Wim Ghijsen

Mevrouw C.J.M. (Nien) Ghijsen-Scheepers was tot haar pensionering werkzaam als interieurverzorgster bij Janssen de Jong Infra.

Ze ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Van 1975-2020 was mevrouw Ghijsen-Scheepers ondersteuner van drie hulpbehoevende buurtgenoten. Zij verzorgde voor deze buurtgenoten de boodschappen, verricht huishoudelijke taken, het onderhoud van het tuin en het wasgoed. Daarnaast ondersteunde zij bij de medische afspraken.
 • Van 1980-heden was zij vrijwilliger bij de Voetbalvereniging SV Meerssen. De decoranda draagt zorg voor het onderhoud van de kantine en de kleedlokalen. Daarnaast zet ze zich in als kantinemedewerker. Ook verzorgt zij de was van de tenues van diverse elftallen.
 • Van 1990-heden was ze vrijwilliger bij de Basiliek H. Bartholomeus Meerssen. Zij draagt zorg voor de maandelijkse schoonmaak van het kerkgebouw en verzorgt wekelijks de groenvoorziening. Daarnaast zorgt zij voor de kleding van de deelnemers aan de Sacramentsprocessie. Ook draagt zij bij aan de organisatie van deze processie.
 • Daarnaast ontplooide mevrouw Ghijsen-Scheepers vrijwillige activiteiten als collectant voor de Missie Thuisfront van 1975-1995 en van 1980-2005 als collectant voor het Astmafonds, de Nierstichting en de Hartstichting.

Mevrouw Ghijsen-Scheepers wordt gekwalificeerd als een persoon die zich geruime tijd vrijwillig en belangeloos ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Zij wordt daarvoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Lintje - Nien Ghijsen

De heer G.M.J.G. (Wim) Ghijsen was tot zijn pensionering in 2008 werkzaam bij de gemeente Maastricht.

Hij ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Van 1970-heden was de heer Ghijsen vrijwilliger bij en van 1989-2001 penningmeester van Voetbalvereniging SV Meerssen. Betrokkene heeft de activiteitencommissie opgericht en is sinds 1980 lid van de onderhoudsploeg. Daarnaast is hij lid van de kantinecommissie en verzorgt hij de inkoop. Ook zet hij zich in als leider van het veteranenelftal en heeft hij zich ingezet als wedstrijdleider.
 • Van 1975-2020 was de heer Ghijsen ondersteuner van een dementerende buurtgenoot tot aan diens overlijden. Betrokkene heeft zorg gedragen voor de begeleiding naar medische afspraken en ondersteunde in huishoudelijke zaken en bij de persoonlijke verzorging.
 • Van 1990-heden is de heer Ghijsen vrijwilliger bij en van 1993-1997 bestuurslid / penningmeester van de Broedermeesters en Parochie H. Bartholomeus Basiliek Meerssen. Betrokkene fungeert sinds 2010 als penningmeester van het broederschap. Daarnaast draagt hij zorg voor het onderhoud in en om de kerk en organiseert hij mede de jaarlijkse Octaafprocessie. Tevens was/is hij lid van de kascommissie.
 • Daarnaast ontplooit/ontplooide betrokkene vrijwillige activiteiten voor de toneelvereniging Gäöl, de Heemkundevereniging Meerssen en was hij actief voor carnavalsvereniging De Aanhawwersj.

De heer Ghijsen wordt gekwalificeerd als een persoon die zich geruime tijd vrijwillig en belangeloos ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Hij wordt daarvoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Lintje - Wim Ghijsen

Lintje

De heer Lou Dolmans uit Bunde
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjesregen - Lou Dolmans

De heer H.L.M. (Lou) Dolmans is werkzaam als statutair algemeen directeur van Kreuze Telecom B.V.

Hij ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Van 1969-1976 en van 2018-2019 was de heer Dolmans vrijwilliger bij Harmonie en Drumband St. Agnes Bunde. Hij fungeerde als lid van de sponsorcommissie en organiseerde mede de jubileumviering in 2019.
 • Van 1998-heden was/is de decorandus vrijwilliger bij en vicevoorzitter van voetbalvereniging Bunde. Hij fungeerde als jeugdleider en –trainer en organiseerde mede de jeugdvoetbalkampen. Daarnaast droeg hij zorg voor de jubileumviering en wierf hij sponsoren. Thans is hij verantwoordelijk voor de technische zaken van de senioren en het vrijwilligersbeleid en fungeert hij als het aanspreekpunt voor de gemeente m.b.t. het gebouwenbeheer en de nieuwbouw.
 • Van 2003-2005 was de heer Dolmans vrijwilliger bij carnavalsvereniging De Havermennekes Bung. Hij was als prins, lid van de Raad van Elf en de prinsencommissie. Hij organiseerde mede het jaarlijkse carnaval.
 • Van 2005-2017 was de heer Dolmans bestuurslid en vicevoorzitter van en vrijwilliger bij de Stichting Sjeng Kraft Kompeneij. Hij organiseerde mede de opening van het carnavalsseizoen op het Vrijthof te Maastricht, dat live op TV werd uitgezonden. Daarnaast organiseerde hij mede activiteiten zoals de kunstposteractie en wierf hij sponsoren.
 • Van 2005-heden was/is de heer Dolmans voorzitter van en vrijwilliger bij de Auwd Prinse Garde Bung. Hij organiseert mede de carnavalsactiviteiten. Verder zet hij zich in voor de samenwerking met diverse lokale verenigingen en partijen. Tevens organiseert hij het jaarlijkse gala.
 • Van 2017-heden was/is de decorandus bestuurslid van de Stichting Vasteloaves Vrunj. Hij organiseert mede de carnavalsviering voor mensen met een verstandelijke beperking uit de hele provincie en werft fondsen.

De heer Dolmans wordt gekwalificeerd als een persoon die zich geruime tijd vrijwillig en belangeloos ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Hij wordt daarvoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Lintje - Lou Dolmans

Lintje - Lou Dolmans

Mevrouw Mia Stijns-Van den Boom uit Bunde
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjesregen - Mia Stijns-Van den Boom

Mevrouw M.J.G. (Mia) Stijns-Van den Boom uit Bunde ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Van 1973-heden is mevrouw Stijns-Van den Boom onbezoldigd reisbegeleider voor ouderen en personen met een beperkte mobiliteit. Ze organiseert jaarlijks zes tot acht reizen in Europa. Zij stelt het reisprogramma samen, maakt afspraken met hotels, excursie locaties, onderhoudt veelvoudig de contacten met deelnemers en verzorgt de catering tijdens de reis. Daarnaast zet zij zich gedurende de reis in als (verpleegkundig) begeleider en helpt zij de reizigers waar nodig. De reizen zijn dusdanig populair er een wachtlijst is.
 • Van 1995-heden is de decoranda lid van het Buurtnetwerk Bunde. Ze zet zich in als bemiddelaar bij diverse situaties binnen de gemeente, o.a. de verhuizing van de supermarkt en de toegankelijkheid daarvan. Daarnaast heeft zij zich ingezet voor de realisatie van de speeltuin.
 • Van 1997-heden is zij medeoprichter/voorzitter van de Buurtvereniging Dukdalf. Betrokkene organiseert mede de activiteiten, o.a. de bloemschikavonden en de processie. Daarnaast heeft zij zich ingezet voor de realisatie van de jeu-de-boules-baan.

Mevrouw M.J.G. Stijns-Van den Boom wordt gekwalificeerd als een persoon die zich geruime tijd vrijwillig en belangeloos ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Zij wordt daarvoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Lintje - Mia Stijns-Van den Boom

Lintje - Mia Stijns-Van den Boom

De heer Ben Heynen uit Meerssen
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjesregen - Ben Heynen

De heer J.B. (Ben) Heynen was tot zijn pensionering in 2009 werkzaam bij Meerssen Papier. Hier zette hij zich tevens van 1969-2009 in als BHV-er.

Hij ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Van 1963-1981 was de heer Heynen vrijwilliger bij en bestuurslid van Voetbalvereniging Amicitas in Meerssen. Hij fungeerde als hoofdjeugdleider en heeft zich ingezet als scheidsrechter (15-25 uur per week).
 • Van 2008-heden was de decorandus vrijwilliger bij en bestuurslid (2008-2018) van Voetbalvereniging SV Meerssen (450 leden). De heer Heynen fungeerde van 2008-2014 als jeugdvoorzitter en heeft zich van 2014-2018 ingezet als wedstrijdsecretaris. Daarnaast is de heer Heynen sinds 2014 lid van de onderhoudsploeg en lid van de activiteitencommissie waarbij hij onder meer het Rabobank bedrijventoernooi organiseert.

De heer Heynen wordt gekwalificeerd als een persoon die zich geruime tijd vrijwillig en belangeloos ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Hij wordt daarvoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Lintje - Ben Heynen

Lintje - Ben Heynen

De heer Piet Schols uit Ulestraten
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjesregen - Piet Schols

De heer P.B.J. (Piet) Schols was tot zijn pensionering in 2011 werkzaam bij MTB Maastricht.

Hij ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Van 1960-1970 was de heer Schols vrijwilliger bij Wandelsportvereniging de Veldlopers in Gulpen. Hij heef zich ingezet als jeugdbegeleider en organiseerde wandeltochten.
 • Van 1966-2004 was de decorandus vrijwilliger bij en bestuurslid van voetbalclub FC Gulpen. Hij fungeerde als secretaris/penningmeester van de jeugdafdeling. Daarnaast zette de heer Schols zich in als scheidsrechter en organiseerde hij de toernooien en de activiteiten.
 • Van 1975-1988 was hij lid van het Comité Veldkruisen.
 • Van 1980-1987 was de heer Schols vrijwilliger van de VVV Mooi Gulpen. Hij organiseerde de avondwandelingen, nationale feestdagen en Open Monumentendagen.
 • Van 1980-1990 was de decorandus vrijwilliger bij de Parochie St. Petrus te Gulpen. Hij was lid van het processiecomité.
 • Van 1986-heden was/is de heer Schols vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Gaarekiekere te Gulpen. In 1986 was hij prins carnaval. Daarnaast organiseert hij carnavalszittingen voor bejaarden en scholen. In 1986 is de heer Schols benoemd tot erelid.
 • Van 1991-1998 was de heer Schols coördinator van de collecte van het Reuma Fonds in Gulpen en Meerssen.
 • Van 1997-heden was/is de heer Schols vrijwilliger bij en bestuurslid van EHBO-vereniging Meerssen-Bunde. Hij organiseert mede de AED-projecten van de GGD en heeft de samenwerking gezocht met de vereniging Les-Assistenten met uitgebreide opleidingen en oefeningen tot gevolg. Daarnaast zet hij zich in als assistent tijdens de opleidingen en zet hij zich in als lotusslachtoffer. Tevens verzorgt hij de EHBO-lessen op de basisscholen en zet hij zich in als hulpverlener en coördinator tijdens evenementen.
 • Van 2005-heden was/is de heer Schols vrijwilliger bij de Vereniging de Vlam in Meerssen. Hij zet zich in als simulatieslachtoffer bij trainingen voor o.a. brandweercursisten.
 • Van 2014-heden was/is de heer Schols vrijwilliger bij het Steunpunt Mantelzorg. Hij verricht bezoekwerk, levert mantelzorgpakketjes af bij jonge mantelzorgers en draagt zorg voor het vervoer van hulpbehoevenden naar medische afspraken.
 • Van 2015-2020 was de heer Schols vrijwilliger bij het Oranjecomité Meerssen. Hij ondersteunde bij de organisatie van de jaarlijkse Dodenherdenking.
 • Van 2015-heden was/is de heer Schols vrijwilliger bij de Stichting met je Hart Maastricht. Deze stichting komt op voor kwetsbare, eenzame ouderen en geeft invulling aan de structureel waardevolle ontmoetingen. Hij biedt ondersteuning en verricht bezoekwerk.
 • Van 2016-heden was/is de heer Schols vrijwilliger bij het IVN, afdeling Ulestraten. Hij draagt zorg voor het onderhoud van het Vliekerbos, de Biesenberg en de wandelpaden.
 • Van 2017-heden was/is de heer Schols secretaris en penningmeester van het Buurtnetwerk Ulestraten. Hij organiseert informatieve bijeenkomsten.
 • Van 2019-heden was/is de heer Schols medeoprichter van de Hoeskamer van Ulestraten, waar ouderen elkaar ontmoeten en contacten leggen om eenzaamheid te voorkomen.

De heer Schols wordt gekwalificeerd als een persoon die zich geruime tijd vrijwillig en belangeloos ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Hij wordt daarvoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Lintje - Piet Schols

Lintje - Piet Schols

Lintje - Piet Schols

Lintje - Piet Schols

Mevrouw Tiny Koot-Hilhorst uit Ulestraten
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjesregen - Tiny Koot

Mevrouw C.M. (Tiny) Koot-Hilhorst was tot haar pensionering werkzaam als docent bij het Arcus College in Heerlen.

Zij ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Van 1990-heden was mevrouw Tiny Koot-Hilhorst voorzitter (1998-2010) en bestuurslid (2010-heden) van het CDA, afdeling Meerssen. Betrokkene organiseert de vergaderingen en bijeenkomsten, werft leden en organiseert de politieke scholingen
 • Van 1991-2009 was ze bestuurslid van het CDA Vrouwenberaad Heuvelland-Maastricht. Mevrouw Koot organiseerde de bijeenkomsten en richtte zich met name op de (inkomens)positie van vrouwen en begeleidde de werkgroep vrouw en inkomen en de werkgroep gedeelde verantwoordelijkheid. Zij stimuleerde vrouwen om een politieke functie op te nemen
 • Van 1997-heden: mantelzorger voor haar echtgenoot.
 • Van 2004-heden was de decoranda bestuurslid van het Platform Mantelzorg Limburg. Betrokkene is afgevaardigde voor de WMO-raad en fungeerde/fungeert als lid van diverse werkgroepen, o.a. omtrent de positie van de mantelzorger binnen zorgorganisaties. Daarnaast werkt zij mee aan lezingen en bijeenkomsten -2011 - 2019 lid van de Cliëntenraad Steunpunt Mantelzorg Zuid
 • Van 2012-heden was ze lid van de Ledenraad Rabobank Zuid-Limburg West
 • Van 2014-heden was mevrouw Koot vrijwilliger bij de vrouwenvereniging ZijAktief, regio Limburg (6000 leden). Betrokkene fungeert als lid van twee werkgroepen en organiseert mede de Activiteiten.

Mevrouw Tiny Koot-Hilhorst wordt gekwalificeerd als een persoon die zich geruime tijd vrijwillig en belangeloos ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Zij wordt daarvoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Lintje - Tiny Koot

Lintje - Tiny Koot

Van harte proficiat allemaal!

Foto's: Aron Nijs Fotografie

Jeugdlintjes in de gemeente Meerssen