Gemeente Meerssen | Lintjesregen in de gemeente Meerssen

Nieuwsbericht Lintjesregen in de gemeente Meerssen

Gepubliceerd op: 26 april 2023 13:00

Lintjes
Op woensdag 26 april 2023 reikte burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz in het kader van Lintjesdag een Koninklijke Onderscheidingen uit aan:

 • de heer Nard Ghijsen uit Geulle - Lid in de Orde van Oranje Nassau
 • de heer Wim Creusen uit Bunde - Ridder in de Orde van Oranje Nassau
 • de heer Guido Heijnen uit Meerssen – Ridder in de Orde van Oranje Nassau
 • de heer Guido Conings uit Meerssen – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Van harte proficiat!!!

Achtergrond


De heer Nard Ghijsen uit Geulle - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Nard Ghijsen

De heer Nard Ghijsen was werkzaam als project director bij DSM en sinds 2017 gepensioneerd. Hij ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Van 1972-heden – Penningmeester Kerkelijk Zangkoor Sint Franciscus Moorveld. Betrokkene ondersteunde tijdens de coronapandemie tevens zieke leden met boodschappen doen en attenties.
 • Van 1974-heden - Bestuurslid en secretaris van de Buurtvereniging Snijdersberg Geulle. Betrokkene startte als organisator van jeugdactiviteiten. Thans is hij ook organisator van activiteiten voor alle leeftijden en onderhoudt hij de website.
 • Van 2011-heden - Vrijwilliger bij Seniorenvereniging Waalsen. Betrokkene is hoofdorganisator van de jaarlijkse 10-daagse vakantiereis.

De heer Nard Ghijsen wordt gekwalificeerd als een persoon die zich geruime tijd vrijwillig en belangeloos ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Hij is daarvoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Wim Creusen uit Bunde - Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Wim Creusen

De heer Wim Creusen was werkzaam bij de regiopolitie Limburg. Hij was tevens lid/voorzitter van de Ondernemingsraad Regionale Politie Limburg (1990-1995) en lid/voorzitter van de (Centrale) Ondernemingsraad (1993-1998). Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende activiteiten:

 • Van 19870-1980 - Voorzitter van het Oranjecomité Bunde/Meersen.
 • Van 1976-1995 - Bestuurslid hoofdbestuur (tot 1987) van de Rijkspolitievereniging (RPV), thans de Algemene Nederlandse Politie Vereniging (ANPV). Betrokkene was afgevaardigde in de Bijzondere Commissie van het Georganiseerd Overleg (1978-1987). In 1984 was/werd hij oprichter/voorzitter van de afdeling Burgerambtenarenzaken en van 1987 tot 1995 was hij voorzitter van het district Limburg. Daarnaast was hij lid van de Algemene Dienstcommissie bij het korps rijkspolitie en had hij als zodanig inbreng bij de samenvoeging van de districten Maastricht en Roermond in 1985. Thans is hij 50 jaar lid van de ANPV.
 • Van 1984-1985 - Initiator en voorvechter van een fietscrossbaan voor de jeugd te Bunde, die in 1985 werd gerealiseerd.
 • Van 1991- 2003 - Voorzitter district Limburg-Zuid van de International Police Association (IPA). Decorandus richtte in 1996 de euregionale samenwerking tussen Belgisch-Limburg, Luik, Kreis Aken, Kreis Heinsberg, Limburg-Noord en Limburg-Zuid op. Daarnaast fungeerde hij gedurende drie jaar als kascontroleur van het opleidingsinstituut Gimborn in Nord-Rhein Westfalen. Voorts organiseerde hij mede de bijeenkomst IPA Mondiaal en het vierdaagse jubileumfeest in 1999 en hij was initiatiefnemer van de uitgave van het tweemaandelijks IPA periodiek. In 2000 ontving hij het Lidmaatschap van Verdienste.
 • Van 1998-heden - Vrijwilliger bij de werkgroep Warme Maaltijdenvoorziening Geulle/Bunde.

De heer Creusen wordt gekwalificeerd als een persoon die zich geruime tijd vrijwillig en belangeloos ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Voor zijn verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, zorg en veiligheid wordt hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Guido Heijnen uit Meerssen - Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Guido Heijnen

De heer Guido Heijnen was werkzaam als zelfstandig ondernemer en directeur eigenaar van Adviesbureau Amidu. Hij was milieutechnoloog en projectleider bij Bio Energy Coevorden BV. Sinds 2019 is decorandus gepensioneerd. Hij ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Als milieutechnoloog deed hij onderzoek naar innovatieve waterzuiveringstechnieken was hij het brein achter het opschalen van biogasproductie. Hij was de ontdekker van een bacteriële stikstofomzetter en hielp hij mede het afvalwaterprobleem in de veenkoloniën in Drenthe toekomstbestendig op te lossen. Hij ontwikkelde zich tot centrale milieutechnoloog die het reststoffenbeleid opnieuw vorm gaf. Zijn ontdekkingen hielp hij implementeren bij vestigingen in Noord-en Zuid Amerika en Azië. In 2006 was hij algemeen directeur van de tarwezetmeelfabriek in Nijmegen, met de opdracht deze te ontmantelen en in 2008 locatiemanager van de vestiging Foxhol. Gesteld mag worden dat dit een bijzondere carrière was voor een bioloog.
 • In 2009 startte hij als zelfstandig ondernemer met een eigen adviesbureau en werkt oa voor het Noorderdierenpark te Emmen waar hij mede verantwoordelijk was voor verduurzaming en circulariteit alsmede voor de voorbereidingen voor de verplaatsing van de dierentuin uit het centrum van Emmen naar een locatie aan de rand van de stad. Hij ontwikkelde met bedrijven uit de regio innovatieve nieuwe producten. Zo werden patatverpakkingen gebruikt als ruwvoer voor herkauwers en de uitwerpselen van de nijlpaarden als grondstof voor de meubelindustrie. Het duurzame karakter van de dierentuin is mede te danken aan zijn inzet.
 • In 1983 was de heer Heijnen vrijwilliger bij en bestuurslid van de Buurtspeeltuin i.o. te Nijmegen/Bottendaal. Betrokkene verzette zich tegen de sluiting vanwege aanhoudend vandalisme en wist de gemeente te overtuigen om mee te doen in de revitalisatie van de buurtspeeltuin.
 • Na 2011 werkt decorandus voor Bio Energy Coevorden BV als milieutechnoloog in biovergisting en projectleider afvalwaterzuivering Ook hier zette hij zich in voor milieuverbetering en duurzaamheid.

Daarnaast ontplooit hij de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Van 2012-heden - Vrijwilliger bij Stichting Ruggesteun Meerssen. Hij initieerde de fietsen(reparatie)kelder ten behoeve van sociale minima en hielp bij het opknappen van winkelruimte voor de verkoop van kleding- en speelgoed. Ook zet hij zich na 2020 in voor de verduurzaming van het gebouw dat inmiddels goed geïsoleerd en aardgasvrij is. Bovendien coördineert hij de klusploegvrijwilliger bij de kleding en voedselbank Stichting Ruggesteun in Meerssen. Hij hielp bij het opknappen van de winkelruimte en zette zich in voor de verduurzaming van het gebouw; bovendien coördineert hij de klusploeg.
 • Van 2013-heden - Secretaris Stichting Duurzaam Meerssen. Hij zet zich in voor de verbetering van duurzaamheid op lokaal niveau en de bekendheid onder de inwoners. Hij voert overleggen met externe partijen en legt verbindingen met andere organisaties. Verder is hij initiatiefnemer van de inzet van het Groenfonds voor lokale ondernemers in samenwerking met de Rabobank. Ten slotte werft hij vrijwilligers en is hij de drijvende kracht achter het 'RESMagazine Duurzaam Meerssen' .
 • Van 2015-heden - Vrijwilliger bij en secretaris van energiecoöperatie EMEC te Maastricht. Hij is tevens actief als projectleider voor nieuwe daken met zonnepanelen. Verder werft hij nieuwe leden en legt hij contacten met andere duurzaamheidsorganisaties. Ten slotte is hij initiatiefnemer van het concept om ook sociale minima mee te nemen in nieuwe projectenvrijwilliger bij en secretaris van de energiecoöperatie EMEC te Maastricht.

Betrokkene heeft diverse initiatieven genomen op het terrein van duurzaamheid waarmee de samenleving tot in het heden is gebaat. Samen met de vrijwillige nevenactiviteiten kan betrokkene worden gekwalificeerd als een persoon die zich geruime tijd vrijwillig en belangeloos ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Voor zijn verdiensten als milieutechnoloog, en voor zijn verdiensten op het terrein van o.a. duurzaamheid, armoedebestrijding en buurtcohesie is de heer Guido Heijnen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Guido Conings uit Meerssen - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Guido Conings

De heer ing. Guido Conings is sinds 2005 werkzaam bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Sinds 2019 werkt hij als coördinator risicobeheersing en specialist brandpreventie. Daarnaast is hij operationeel medewerker bij de brandweerpost Meerssen. Hier verzorgt hij de materialen, geeft trainingen en is een vraagbaak voor collega's. Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende (al dan niet aan zijn hoofdfunctie gerelateerde) activiteiten:

 • Van 1998-heden - Lid van de vrijwilliger brandweer Zuid-Limburg, post Meerssen. Betrokkene is bevelvoerder en verzorgt de materialen, geeft trainingen en is een vraagbaak voor collega's
 • Van 1995-2017 - Vrijwilliger van de Parochie Sint Joseph Arbeider in Meerssen als misdienaar/acoliet en kerkmeester. Verder deed hij klussen in en rond het kerkgebouw.
 • Van 1996-heden - Vrijwilliger bij de stichting Kindervakantiewerk Meerssen als licht- en geluidstechnicus en lid van de werkgroep materiaal;
 • Van 1996-2002 - Vrijwilliger bij het Astmafonds als collectant.
 • Van 2000-heden - Vrijwilliger/collectant bij de Brandwondenstichting.
 • Van 2009-2022 - Vrijwilliger bij en bestuurslid van de Stichting Jeugdcarnavalsvereniging 'De Geulmennekes'. Betrokkene was medeorganisator van het kindercarnaval. Bovendien beheerde hij de website en was hij actief in de fondsenwerving. Thans is hij nog licht- en geluidstechnicus.
 • Tot heden - Bestuurslid personeelsvereniging Brandweer Meerssen. Betrokkene is de drijvende kracht achter de vereniging. Hij organiseert open dagen, kijkdagen voor scholen en kinderfeesten. Verder werft hij nieuwe collega's en beheert de social media-accounts.
 • Tot heden - Actief bij Hartslag NU en actief als burgerhulpverlener.

De heer Guido Conings wordt gekwalificeerd als een persoon die zich geruime tijd vrijwillig en belangeloos ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Hij is voor zijn verdiensten op het terrein van o.a. jeugdwelzijn, goede doelen en religieus leven benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Foto's: Aron Nijs Fotografie