Gemeente Meerssen | Benoeming secretaris en plaatsvervangend secretaris Awb commissie BsGW

Officiele publicatie

Benoeming secretaris en plaatsvervangend secretaris Awb commissie BsGW

Het Dagelijks Bestuur van BsGW

Overwegende dat de momenteel aangewezen secretaris van de commissie thans een andere functie en is de plaatsvervangend secretaris niet meer in dienst bij BsGW.

BESLUIT

Aan te wijzen mevrouw mr. A.J.M. Sampers-Schlicher als secretaris, en de heer J.J.M. Slijpen als 1e plaatsvervangend secretaris van de Awb commissie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 17-11-2016

Roermond,

17-11-2016
De directeur,
drs. J.G.A.W. Willemsen
De voorzitter,
W. van den Beucken