Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 34 - 21 augustus 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 34 - 21 augustus 2019

Gepubliceerd op: 20 augustus 2019 12:50

Gemeentepagina: week 34
Datum:
woensdag 21 augustus 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Nieuws in het kort

In het Zicht van de Vrijheid ● Vlak voor de bevrijding werden twee jonge Zuid-Limburgse verzetsstrijders op de Wijngaardsberg bij Ulestraten opgepakt door Duitse soldaten. Na een schijnproces werden ze ter dood veroordeeld en doodgeschoten op de Cauberg in Valkenburg. Nog steeds herinnert een gedenkteken op de executieplek aan hun tragische dood. Op vrijdag 13 september is er een voorstelling over deze gebeurtenis op de sfeervolle binnenplaats van landgoed Vliek in Ulestraten. Koop tijdig uw kaartjes. Info: www.ontdekmeerssen.nl

Word vrijwilliger bij Leergeld ● Leergeld Maastricht & Heuvelland wil dat alle kinderen mee kunnen doen in de maatschappij en op school. Daarom ondersteunen zij ouders/verzorgers met een laag inkomen bij een aanvraag bij het Jeugd Fonds Sport en Cultuur. Deze organisatie is op zoek naar vrijwilligers. Meer informatie

Gratis cursussen voor ouders en kinderen ● Vanaf nu is het voor ouders en kinderen in Maastricht-Heuvelland mogelijk om zich via de website van het CJG043 aan te melden voor workshops en cursussen over opvoeden en opgroeien. Al deze cursussen worden GRATIS aangeboden door een samenwerking van de Maastricht-Heuvelland gemeenten, voortgekomen uit de Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht Heuvelland. Meer informatie

Activiteitensubsidie ● Organiseert u een activiteit die een éénmalig of experimenteel karakter draagt, die een sociale meerwaarde heeft voor de lokale samenleving en kwetsbare burgers in het bijzonder? Bent u op zoek naar een financiële bijdrage? Vraag dan voor 1 oktober 2019 een activiteitensubsidie aan. Meer informatie

Het taalcafé: leerzaam en gezellig ● Elke vrijdagmiddag is er van 15.00 tot 17.00 uur Taalcafé in de bibliotheek Meerssen voor iedereen die beter Nederlands wil leren spreken. Op dinsdag is er Taalcafé in Ut Zaelke in Bunde van 10.00 tot 12.00 uur en op woensdagavond in De Ketel in Meerssen van 19.00 tot 21.00 uur.

Afsluiting brug Geuldalweg ● De brug over 't Geulke in de Geuldalweg in Rothem is tijdelijk afgesloten voor alle verkeer, dus ook voor (brom)fietsers en voetgangers. De bestaande brug wordt afgebroken en vervangen door een nieuwe, bredere brug, die voldoet aan de eisen van de tijd en die een veiligere doorgang biedt voor fietsers en voetgangers. Duur: tot medio oktober 2019.

Terug van vakantie? Spoel de kraan door ● Wanneer kraanwater langer dan een week stilstaat in de leidingen, loopt de kwaliteit terug. Na terugkomst van vakantie is het daarom verstandig eerst de waterleiding in huis door te spoelen, zodat u weer lekker, vers drinkwater van goede kwaliteit krijgt. Meer informatie

Ontdek de mooiste landschappen ● Het landschap van Zuid-Limburg is uniek voor Nederland. Eeuwenoude holle wegen, open plateaus en bosrijke gebieden wisselen elkaar af met pittoreske dorpen en authentieke steden. De perfect uitvalsbasis om er heerlijk tussen uit te gaan. Op de website van Visit Zuid-Limburg (voorheen VVV Zuid-Limburg) vindt u de mooiste routes. Ontdek de mooiste landschappen dicht bij huis!

Let op voor smoesjes ● Helaas zijn het vaak ouderen die slachtoffer worden van babbeltrucs. Oplichters en dieven proberen u van alles op de mouw spelden met maar een doel: bij u binnenkomen en u iets afhandig maken. Daarom: laat nooit onbekenden binnen, hoe onaardig u dit ook vindt.

Informatie van de gemeente in uw mailbox ●  Het gemeentebestuur publiceert officiële kennisgevingen, service-informatie en ander nieuws op de gemeentelijke website www.meerssen.nl. De informatie wordt in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentepagina's in de Geulbode. Nieuws en informatie van de gemeente automatisch in uw mailbox ontvangen? Meld u via www.meerssen.nl aan op onze wekelijkse digitale nieuwsbrief Sfeervol Meerssen.

Meer informatie
Uitgebreide informatie treft u aan op www.meerssen.nl. Geen internet? Bel team Communicatie, tel. 14 043.

------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Aangevraagde vergunning evenement

Betreft: Toer voor ALS, wandel- en fietstochten.
Plaats: start en finish zijn aan de Pasweg 27 in Bunde.
Data en tijd: zondag 13 oktober 2019 van 07.00-19.00 uur.
Inzagetermijn: van 21-08-2019 t/m 01-10-2019.
Waar ter inzage: op afspraak bij Klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Zienswijzen: eenieder kan een zienswijze indienen, mondeling of gemotiveerd (zie verder de informatie over Bezwaar en Beroep).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor: het starten van het bedrijf Stal aan 't Kanaal, Meerstraat 48, 6241 ND Bunde. Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzagetermijn: van 21-08-2019 t/m 02-10-2019
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

  • het realiseren van een tijdelijk depot en HWA-opvang, Beekerweg ongenummerd te Ulestraten (ontvangen 8 augustus 2019);
  • het wijzigen van het gebruik en melden brandveilig gebruik, Meerstraat 25c, 6241 ND Bunde (ontvangen 1 augustus 2019);
  • het kappen van een boom (noodkap), Raar ongenummerd te Meerssen (ontvangen 13 augustus 2019);
  • het uitbreiden van de woning, Iepenlaan 55, 6241 AD Bunde (ontvangen 6 augustus 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Voorgenomen verlening omgevingsvergunning:
Betreft: de toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor:

  • Het oprichten van een pluimveehouderij, Heerenstraat 37, 6237 NB Moorveld.

Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 21-08-2019 t/m 01-10-2019
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • het renoveren van de woning en het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde, Klein Berghemmerweg 69, 6235 AG Ulestraten (verzonden 14 augustus 2019);
  • het kappen van een boom (noodkap), Raar ongenummerd te Meerssen (verzonden 14 augustus 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 21 augustus 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen