Gemeente Meerssen | Warmtenet Zuid-Limburg mogelijke kans richting aardgasvrije gemeente

Nieuwsbericht Warmtenet Zuid-Limburg mogelijke kans richting aardgasvrije gemeente

Gepubliceerd op: 10 november 2023 10:00

De gemeenten Meerssen, Maastricht, Beek, Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Sittard-Geleen, Stein, de Provincie Limburg en Enpuls Warmte Infra gaan samen verder onderzoek doen naar een publiek warmtenet.

Hiermee is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van een grootschalig warmtenet in Zuid-Limburg; het Warmtenet Zuid-Limburg.

Klimaatakkoord

Volgens het Klimaatakkoord moet Nederland in 2050 klimaatneutraal zijn.
Meer dan 90% van de woningen en gebouwen in Nederland wordt nog met aardgas verwarmd. Om de doelstelling van 2050 te halen moet Nederland en dus ook de Gemeente Meerssen stapsgewijs van het aardgas af. De gemeente Meerssen onderzoekt hiervoor meerdere opties. Een van die opties is het Warmtenet Zuid-Limburg.

Warmtenet Zuid-Limburg

Via het warmtenet is het mogelijk om de restwarmte, die geproduceerd wordt door bedrijven op het Chemelot-complex, te gebruiken voor het verwarmen van woningen. Met de warmte die daar wordt geproduceerd kun je wel 25-40% leveren van de warmte die alle woningen in Zuid-Limburg nodig hebben.

Onderzoeken en uitwerken

Op 1 januari 2023 is het project Warmtenet Zuid-Limburg (WZL) van start gegaan om onderzoek te doen naar mogelijke samenwerkingsvormen en samenwerkingspartners voor de realisatie van een regionaal warmtenet. Deze eerste fase is nu afgerond.
Uit de gesprekken en meerdere onderzoeken, blijkt dat een samenwerking tussen gemeenten, de Provincie Limburg en Enpuls Warmte Infra voor een Zuid-Limburgs warmtenet de beste kans geeft voor realisatie van het warmtenet.

Op 12 oktober heeft de gemeenteraad van Meerssen besloten om deel te nemen aan fase 2. Zo blijven we goed aangehaakt en kunnen we onze inbreng geven. In deze vervolgfase gaan de tien gemeenten, Provincie Limburg en Enpuls Warmte Infra verder uitwerken, hoe en onder welke voorwaarden de samenwerking vorm kan krijgen. Uiteindelijk wordt na afronding van deze fase een besluit genomen over de realisatie van het warmtenet.