Gemeente Meerssen | Iemand anders voor je laten stemmen

Nieuwsbericht Iemand anders voor je laten stemmen

Gepubliceerd op: 30 augustus 2023 14:35

Kun je op 22 november 2023 niet zelf stemmen? Dan kun je iemand anders toestemming geven om voor jou te stemmen. Je geeft die persoon dan een machtiging (een volmacht). De persoon die voor jou stemt (de gemachtigde) mag voor maximaal twee andere kiezers stemmen. De gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Hoe kan ik iemand machtigen?

Je kunt op twee manieren iemand machtigen:

Via de stempas (onderhandse volmacht)

  • Vraag iemand die ook in de gemeente Meerssen woont en ook voor de Tweede Kamer mag stemmen om voor jou te stemmen;
  • Vul de achterkant van je stempas in. Je ontvangt je stempas ongeveer 3 weken voor de verkiezingsdag;
  • Jij en de persoon die voor jou stemt (de gemachtigde) zetten allebei een handtekening;
  • De gemachtigde die voor jou stemt neemt de ingevulde en ondertekende stempas mee naar het stembureau. De gemachtigde brengt jouw stem tegelijk uit met de eigen stem;
  • Bij het stemmen moet de gemachtigde die voor jou stemt (een kopie) van uw identiteitsbewijs laten zien. Dit mag ook op een smartphone of tablet getoond worden.

Via een schriftelijke volmacht

Ben je langere tijd niet in Nederland? Of wil je iemand machtigen die ook voor de Tweede Kamer mag stemmen en die niet in de gemeente Meerssen woont? Dan kun je een schriftelijke volmacht aanvragen. Je kunt de schriftelijke volmacht aanvragen voordat je je stempas hebtontvangen. Je hoeft dus niet te wachten totdat je je eigen stempas ontvangen hebt.

Woon je op 9 oktober 2023 in de gemeente Meersen? Dan kun je de schriftelijke volmacht bij de gemeente Meerssen aanvragen. Download hier het formulier:

Formulieren ophalen bij de receptie van het gemeentehuis?

Je kunt het formulier tijdens de openingstijden ophalen bij de receptie van het KCC.

Invullen en inleveren verzoek schriftelijke volmacht

Jij en de persoon die voor jou gaat stemmen vullen allebei een deel van het formulier in en zetten allebei een handtekening.

Je kunt het ondertekende formulier:

  • Inscannen en per e-mail sturen naar: verkiezingen@meerssen.nl;
  • Per post sturen naar: gemeente Meerssen, Team Verkiezingen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen;
  • Inleveren bij de receptie van het KCC.

Formulier op tijd versturen

Zorg ervoor dat het formulier uiterlijk op 17 november 2023 door ons is ontvangen.

Na je aanvraag

Wordt je aanvraag goedgekeurd? De gemachtigde die voor jou stemt ontvangt een volmachtbewijs. Met dit volmachtbewijs kan de gemachtigde jouw stem uitbrengen.
Bij een schriftelijke volmacht hoeft geen (kopie van) het identiteitsbewijs van de volmachtgever te worden getoond.

Vragen?

Heb je vragen over de volmacht?
Stuur dan een e-mail naar verkiezingen@meerssen.nl of bel naar 14 043.