Gemeente Meerssen | Aanpak drugspanden: pand gesloten in Meerssen

Nieuwsbericht Aanpak drugspanden: pand gesloten in Meerssen

Gepubliceerd op: 22 juni 2023 10:40

Damoclesbeleid
In het Damoclesbeleid Woningen en Lokalen van de Gemeente Meerssen zijn de regels vastgelegd hoe te handelen bij een overtreding van de Opiumwet. Aan de hand van deze regels kan de burgemeester maatregelen nemen tegen illegale drugspanden en panden waar soft- en/of harddrugs worden verkocht, afgeleverd of aanwezig zijn.

Op grond van dit beleid is op donderdag 22 juni 2023 een pand gesloten. Het betreft een appartement in Meerssen dat voor een periode van 6 maanden is gesloten. 

Let op bij het verhuren van uw pand

Drugdealers blijken regelmatig panden te huren om van hieruit verboden middelen te verhandelen. Particulieren verhuren deze panden vaak te goeder trouw. Als de politie of gemeente de verboden handel ontdekt, kan de huurder vervolgd worden. Deze is dan vaak met de noorderzon vertrokken. De (particuliere) verhuurder blijft met de gevolgen zitten. Ook in dit soort situaties kan de burgemeester beslissen om het pand voor enige tijd te sluiten.

Sluiting van uw pand voorkomen

Hoe kunt u als verhuurder sluiting van uw pand tegengaan? Verhuurt u als particulier panden? Dan raden wij u aan:

  • altijd kopieën* te maken van het paspoort van uw huurder.
  • in het huurcontract op te nemen dat er geen onderhuur mag plaatsvinden.
  • na te gaan of huurder zich daadwerkelijk bij de gemeente heeft ingeschreven.

Drugshandel door huurders kan tot gevolg hebben dat uw pand wordt gesloten. U kunt uw pand dan tijdelijk niet verhuren. Als verhuurder kunt u dit tegengaan door in uw huurovereenkomsten passages opnemen over bijvoorbeeld het verbod tot hennepteelt en de gevolgen (o.a. het verhalen van de kosten) bij overtreding van deze regels. Daarnaast kunt u met uw huurders afspreken dat u het pand regelmatig komt controleren.

Voorkom onwettig gebruik van de kopie van het paspoort:

  • maak de kopie ongelding door een dikke streep dwars over de pagina te zetten
  • maak de foto onherkenbaarmaak het burgerservicenummer onleesbaar
  • zet duidelijk leesbaar op de kopie waarvoor deze bedoeld is.

Meer informatie

Op internet zijn tal van 'model huurovereenkomsten' te vinden (bijvoorbeeld op www.roz.nl). Op deze wijze kunt u als verhuurder voorkomen dat uw pand wordt gesloten en dus tijdelijk niet verhuurd kan worden. De gemeente kan u hierover verder informeren.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met een van de wijkagenten, tel. 0900-8844 (lokaal tarief). Of bel met de ambtenaar Openbare Orde & Veiligheid van de Gemeente Meerssen, telefoon 14 043.

Wilt u verdachte zaken melden?
Neem dan contact op met de politie via tel. 0900-8844.

Blijft u liever anoniem?
Bel danmet Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000.

Melden via deze website
U kunt ook via onze gemeentelijke website verdachte zaken melden. Op de beginpagina vindt u een knop 'Verdachte situatie melden'. 

Drugsmeldpunt
tel. 043-3505111