Gemeente Meerssen | Voorbereidingsbesluit wijziging ‘Uitbreidingsplan aanwijzende de bestemming in hoofdzaak Meerssen’

Officiele publicatie

Voorbereidingsbesluit wijziging ‘Uitbreidingsplan aanwijzende de bestemming in hoofdzaak Meerssen’

Burgemeester en Wethouders van Meerssen maken ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Meerssen op 9 juni 2011 heeft besloten te verklaren dat wordt voorbereid een wijziging van het ‘Uitbreidingsplan aanwijzende de bestemming in hoofdzaak Meerssen’ en diverse andere bestemmingsplannen voor zover betrekking hebbende op het gebied, zoals op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening in kleur en zwart omlijnd is aangegeven.

Tegen dit besluit kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend.

Genoemd voorbereidingsbesluit treedt met ingang van 23 juni 2011 in werking en ligt met de daarbij behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening vanaf 23 juni 2011 iedere werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur voor een ieder ter inzage bij het klantenbureau Bouwen & Milieu, kamer 1.25 in het bestuurscentrum, Beekstraat 51 te Meerssen.

Meerssen,

22 juni 2011
Burgemeester en Wethouders van Meerssen.