Gemeente Meerssen | Melding voor het oprichten van een garagebedrijf aan Meerstraat 48 te Bunde

Officiele publicatie

Melding voor het oprichten van een garagebedrijf aan Meerstraat 48 te Bunde

Gemeente Meerssen heeft een melding Wet Milieubeheer ontvangen van Garage Boviq, Meerstraat 48, 6241 ND Bunde voor het oprichten van een garagebedrijf. De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via www.aimonline.nl.

Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht?

Als iemand iets wil slopen, geldt hiervoor een meldingsplicht op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012. Deze melding is ter informatie. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Heeft u vragen over deze melding?

U kunt tot zes weken na ontvangst van de melding met vragen terecht bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het algemene telefoonnummer 14 043. Of stuur een mailtje naar info@meerssen.nl.