Gemeente Meerssen | Waar vindt u informatie bij hoogwatersituaties?

Artikel Waar vindt u informatie bij hoogwatersituaties?

We merken dat mensen regelmatig de vraag stellen waar ze informatie vinden bij hoogwatersituaties. Kijk bij hoogwatersituaties altijd op de website (www.vrzl.nl) of social media van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

De gemeente plaatst een kopie van de berichten van de Veilgheidsregio op www.meerssen.nl/wateroverlast en de gemeentelijke social media. Hier zit echter altijd vertraging op. Ook specifiek lokale berichten delen we op www.meerssen.nl/wateroverlast en onze social media.

Heeft u hulp nodig in avond en nachtelijke uren?

Bel alleen bij acute spoed / gevaar 1-1-2
Overige gevallen: bel 0900-0904 (wel brandweer, geen spoed)

Heeft u de gemeente nodig?

Bel dan het algemene nummer: 14 043.

In de avond/nacht/weekenden kunt u dit nummer ook bellen. U krijgt dan een bandje. Kies dan voor optie 3. Dan wordt u doorgeschakeld naar de meldcentrale in Maastricht.

Waterstanden

Real time waterstanden van de Geul en Maas kunnen online geraadpleegd worden op onderstaande websites.

Wat te doen bij plotselinge wateroverlast

Tips en adviezen voorm tijdens en na wateroverlast? Kijk op www.wachtnietopwater.nl.