Gemeente Meerssen | Auditcommissie

Artikel Auditcommissie

De Auditcommissie is een hulpmiddel om meer structuur aan te brengen in de controlefunctie van de gemeenteraad. Het doel van de Auditcommissie is om de gemeenteraad te assisteren in zijn controlerende, toezichthoudende functie. De Auditcommissie is onder andere belast met het toezicht op de kwaliteit van interne en externe financiële rapportages en het onderhouden van contact met de gemeentelijke accountant. De Auditcommissie bestaat uit ten minste vier leden waarvan maximaal één raadslid per fractie.

Samenstelling

 

Jacques Arntz

Dhr. J.A.M. (Jacques) Arntz, voorzitter

Jack Aarts 75 px

Dhr. J.E.M. (Jack) Aarts, plv. voorzitter

Bjorn Hendriks

Dhr. B.F.M. (Björn) Hendriks

Andreas Pohle

Dhr. A.H.G. (Andreas) Pohle

André Gruijters

Dhr. A.P.J. (André) Gruyters