Gemeente Meerssen | Vooraankondiging raadsvergaderingen 30 juni en 7 juli 2022

Officiele publicatie

Vooraankondiging raadsvergaderingen 30 juni en 7 juli 2022

Raadsvergadering 7 juli 2022

Op donderdag 7 juli 2022 vindt de eerstvolgende raadsvergadering plaats, aanvang 19.00 uur. De vergadering vindt plaats in de bedrijfskantine van het gemeentehuis te Meerssen. Tevens kunt u de vergaderingen volgen via de livestream op www.meerssen.nl en via de lokale televisiezender Meer Vandaag.

Agenda

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 30 juni 2022 behandeld en vastgesteld. Op 1 juli 2022 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website www.meerssen.nl geplaatst en in week 27 op overheid.nl en de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering vanaf 1 juli 2022 bekijken op www.meerssen.nl (via het raadsinformatiesysteem). De papieren stukken kunt u op afspraak bekijken in het gemeentehuis van Meerssen, Markt 50 in Meerssen. Bel voor het maken van een afspraak met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Extra raadsvergadering

Op donderdag 30 juni 2022 zal er een extra raadsvergadering plaatsvinden inzake het concept-bestuursakkoord en de benoeming en toelating van wethouders en raadsleden. De concept-agenda en betreffende voorstellen volgen.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674

E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl