Gemeente Meerssen | Subsidieregeling afkoppelen hemelwater

Artikel Subsidieregeling afkoppelen hemelwater

Door het veranderende klimaat komt extreme neerslag steeds vaker voor, maar ook hitte en droogte nemen toe. De impact op de omgeving hiervan is duidelijk merkbaar. We zien bij extreme neerslag veel water op straat en soms zorgt dit ook voor wateroverlast in woningen. Door de grote hoeveelheden verhard oppervlak (bijvoorbeeld betegelde en beklinkerde tuinen) stroomt veel water direct af naar het riool. Bij extreme neerslag kan het riool deze hoeveelheid water niet verwerken. 

Afkoppelen

Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater

Om het riool te ontlasten en zo wateroverlast te beperken, stelde de gemeenteraad onlangs een nieuwe stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater vast. Met deze stimuleringsregeling wil de gemeente particulieren, bedrijven, stichtingen en corporaties stimuleren om (schone) verharde oppervlakken af te koppelen. Je kunt ook collectief met de buurt het regenwater afkoppelen, als deze mogelijkheden er zijn.

Het regenwater wat nu rondom je huis valt, komt voor een groot gedeelte in het riool terecht. De voordelen van het afkoppelen van regenwater zijn dat de neerslag die op jouw perceel valt niet meer in het riool terechtkomt. Zo zorgen we er samen voor dat het riool bij hevige buien niet overbelast raakt en wateroverlast wordt beperkt. Niet alleen bij jezelf, maar ook elders in de buurt of wijk.

En omdat je het regenwater op eigen terrein houdt, lever je ook een bijdrage aan het tegengaan van verdroging. Daarbij verbeter je de oppervlaktewaterkwaliteit, omdat minder rioolwater overstort op het oppervlaktewater (beken, etc.). Er gaat minder schoon water naar de zuiveringsinstallatie (rioolwaterzuivering), omdat dit op eigen terrein wordt gehouden.

Wat is afkoppelen?

Afkoppelen is het scheiden van schoon regenwater en vuil afvalwater (afvoer van toilet, wasbak etc). Dit doe je door het regenwater dat valt op de verharde oppervlakken van jouw perceel niet meer af te voeren naar het riool, maar door het vast te houden op je eigen terrein. Denk hierbij aan je oprit, het dak van je woning of garage of een betegeld terras. Vaak kan met eenvoudige ingrepen hemelwater op eigen terrein worden hergebruikt (bijvoorbeeld: een regenton) of in de bodem worden geïnfiltreerd (bijvoorbeeld: een oprit met grind of grasbetontegels). Zo belasten we de riolering minder en is er meer ruimte in het riool beschikbaar om bij hevige neerslag wateroverlast te voorkomen.

Enkele voorbeelden om regenwater af te koppelen:

  • Aanleggen van een grindterras;
  • Realiseren van een gazon;
  • Plaatsen van een regenton of regenwaterzuil met overloop naar de tuin;
  • Realiseren van een sedumdak (groendak) met overleg naar de tuin;
  • Aanleggen van een regenwatervijver.

Meer voorbeelden van het afkoppelen van hemelwater vind je op www.waterklaar.nl.

Op = op

Wil je gebruikmaken van de Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater? De regeling loopt tot uiterlijk 31 december 2026 en zolang er budget beschikbaar is. Hierbij geldt: op = op! Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Als de subsidiepot leeg is, stopt de regeling. Je kunt het aanvraagformulier downloaden via www.waterklaar.nl.

Waar ter inzage

De regeling is officieel bekendgemaakt op www.overheid.nl op 20 december 2023. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.

Vragen?

Bel met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. Of stuur een e-mail aan: info@meerssen.nl. Kijk voor meer informatie ook eens op www.waterklaar.nl.