Gemeente Meerssen | Aanwijzing buitengewoon opsporingsambtenaren

Officiele publicatie

Aanwijzing buitengewoon opsporingsambtenaren

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester maken bekend dat ze hebben besloten:

De buitengewoon opsporingsambtenaren domein I en II die in dienst zijn (zowel bezoldigd als vrijwillig) van de deelnemende partijen aan het Bevoegdheidsconvenant (Handhaving in de natuur in de Provincie Limburg, versie 1.4, kenmerk 20181112), aan te wijzen, enkel voor de bevoegdheden die binnen de taakomschrijving van de buitengewoon opsporingsambtenaar vallen, als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht juncto:

 • -
  artikel 5.10. lid 3 juncto artikel 5.1 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht;
 • -
  artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Meerssen 2019;
 • -
  de Afvalstoffenverordening van de gemeente Meerssen.

De buitengewoon opsporingsambtenaren openbare ruimte domein I die in dienst zijn bij de gemeente Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal aan te wijzen als toezichthouder ex artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto:

 • -
  artikel 5.10. lid 3 juncto artikel 5.1 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht;
 • -
  artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Meerssen 2019;
 • -
  artikel 4.2 Wet basisregistratie personen;
 • -
  de Afvalstoffenverordening van de gemeente Meerssen.

Door deze aanwijzingen kunnen de buitengewoon opsporingsambtenaren, voor zover het noodzakelijk is voor hun werkzaamheden, gebruikmaken van de bevoegdheden zoals deze zijn toegekend.

Inwerkingtreding: de besluiten treden op de dag na deze bekendmaking in werking.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte van de Gemeente Meerssen (via het gemeentelijke KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. Email: info@meerssen.nl.