Gemeente Meerssen | Samen kunnen we het zelf

Artikel Samen kunnen we het zelf

Samen kunnen we het zelf
Met ingang van 2015 is de gemeente Meerssen verantwoordelijk voor alle ondersteuning op het gebied van opvoeding, zorg & welzijn en werk & inkomen in de eigen gemeente. De overheveling van taken van Rijk naar gemeente gaat gepaard met aanzienlijke kortingen op de gemeentelijke budgetten. Bij de veranderingen in de zorg werkt de gemeente Meerssen nauw samen met de andere gemeenten in Maastricht-Heuvelland. In de aanpak van de samenwerkende gemeenten staat eigen kracht van inwoners centraal. Mensen zijn eerst zelf verantwoordelijk voor de zorg en het oplossen van problemen. De eigen omgeving - familie, vrienden, buren, school en verenigingen - speelt hierbij een belangrijke rol.

Samen kunnen we het zelf

De samenwerkende gemeenten hebben de voorlichtingscampagne 'Samen kunnen we het zelf' opgezet. In deze campagne laten inwoners zien op welke wijze zij elkaar ondersteunen en voor elkaar klaarstaan. De gemeenten heeft de voorbeelden uit de eigen gemeente met zoveel mogelijk mensen gedeeld door middel van een postercampagne binnen de eigen gemeente en voorlichting via o.a. de gemeentelijke websites en lokale en regionale media.

Digitaal inspiratieboekje

Alle voorbeelden uit de postercampagne zijn gebundeld in een digitaal inspiratie-boekje. Laat deze initiatieven een inspiratiebron zijn, voor u en anderen!

Bekijk hier het inspiratieboekje ´Samen kunnen we het zelf´

Wilt u zelf een voorbeeld met anderen delen?

Stuur dan een mailtje naar communicatie@meerssen.nl of bel met ons Klant Contact Centrum.