Gemeente Meerssen | Druksels Hendrik Werkman in synagoge Meerssen te bewonderen op 28 april

Nieuwsbericht Druksels Hendrik Werkman in synagoge Meerssen te bewonderen op 28 april

Gepubliceerd op: 24 april 2024 14:25

"DRUKSELS" VAN 
HENDRIK WERKMAN
Synagoge Meerssen
IN DE
SYNAGOGE MEERSSEN

Op zondag 28 april a.s. [13.30 – 16.30 uur] zijn in de Synagoge van Meerssen 18 "druksels" van Hendrik werkman te bewonderen:
de Chassidische legenden (1941), joodse wonderverhalen.

Als lid van de Groninger kunstenaarscollectief De Ploeg nam Hendrik Werkman een bijzondere positie in. Hij begon zijn loopbaan als journalist en leerling-drukker en in 1908 richtte hij een eigen drukkerij op in Groningen. Als kunstenaar was hij autodidact en het vroegste van hem bekende schilderij dateert uit 1917.

Druksels

Het drukkersgereedschap werd zijn artistieke middel toen hij er in 1923 mee begon te experimenteren in de eerste van een lange reeks zogenaamde druksels. Met het zetmateriaal, de inktrol en de handpers ontwikkelde hij een unieke techniek. Later breidde hij zijn expressieve mogelijkheden uit met het gebruik van sjablonen en stempeltechnieken. Het totale oeuvre van Werkman omvat ruim 2000 werken, waaronder schilderijen, aquarellen, grafiek, tekeningen en gebruiksdrukwerk. Maar de kern van het oeuvre wordt gevormd door de druksels. Achttien daarvan zijn te bewonderen in de Synagoge van Meerssen.

Kort voor de bevrijding kwam aan het leven van Hendrik Werkman een abrupt einde. In maart 1945 werd de joodse verzetsman door de Sicherheitsdienst gearresteerd en op 10 april gefusilleerd.

Abrahamitische religies

Naast de 'druksels' van Werkman is er in de Synagoge ook een tentoonstelling ingericht die de diverse overeenkomsten laat zien tussen de drie Abrahamitische religies; het Jodendom, het Christendom en de Islam. Tevens wordt er aandacht besteed aan de Joden die door de eeuwen heen in Meerssen hebben gewoond en hun verhaal.

Wanneer: zondag 28 april van 13.30 tot 16.30 uur.
Waar: Synagoge Meerssen, Kuileneindestraat 22A Meerssen
Entree: gratis.
Een vrijwillige bijdrage is welkom.

In het hart van Meerssen ligt een juweel dat wacht om ontdekt te worden:
de Synagoge van Meerssen, gebouwd in 1853, gerestaureerd in 1989 en rijksmonument, een prachtige plek, heeft het een nieuw leven gevonden, een multifunctionele ruimte voor lezingen, concerten, educatie en tentoonstellingen. Dit te kunnen voorzetten vraagt om steun.

U kunt ons ondersteunen door vriend van de Synagoge te worden.
Voor €15,00 per jaar steunt u de Synagoge en krijgt u bij voorrang toegang bij tal van activiteiten.
Maak € 15,00 (meer mag ook) over op NL32 RABO 0132 6337 87, t.n.v. stichting Synagoge Meerssen / o.v.v. uw emailadres.