Gemeente Meerssen | Marsna Erepenning voor Bert Ummels uit Bunde

Nieuwsbericht Marsna Erepenning voor Bert Ummels uit Bunde

Gepubliceerd op: 26 januari 2024 20:35

Marsna Erepenning voor Bert Ummels
Op vrijdag 26 januari 2024 reikte burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz de Marsna Erepenning der Verdiensten van de gemeente Meerssen uit aan de heer Bert Ummels. Bert Ummels ontvangt de Marsna Erepenning, vanwege zijn jarenlange belangeloze inzet en vele verdiensten voor de Bundense gemeenschap en in het bijzonder Buurtvereniging De Burcht, Carnavalsvereniging De Havermennekes en zijn functie als gemeenteraadslid. 

Van harte proficiat!

Buurtvereniging De Burcht in Bunde

Bert Ummels is al sinds 1984 betrokken bij de buurtvereniging De Burcht. Hij startte als secretaris. Na een jaar nam hij de rol van voorzitter op zich. In 2024 is hij in totaal 40 jaar actief als bestuurslid/voorzitter van de buurtvereniging. Zijn werkzaamheden zijn (onder meer) het schrijven van artikelen voor de Burchtkroniek en circulaires, het opstellen van het huishoudelijk reglement, het bezoeken van zieken en jubilarissen en het woord voeren bij presentaties, recepties en andere activiteiten. Hij is medeorganisator van activiteiten van de buurtvereniging, zoals busreizen, wandelingen, feestavonden, spooktochten, Kerst-, Paas- en Sinterklaasactiviteiten, senioren-activiteiten en de deelname aan de carnavalsoptocht. De heer Ummels vertegenwoordigt het bestuur, is coördinator en aanspreekpunt bij de organisatie van de Sacramentsprocessie. Hij onderhoudt de contacten met leden, zusterverenigingen en het kerkbestuur. Hij enthousiasmeert bewoners om lid te worden en daarmee de saamhorigheid in de buurt.

Carnavalsvereniging de Havermennekes

Van 2007-2020 was de heer Ummels voorzitter bij carnavalsvereniging de Havermennekes. In 2007 verkeerde de carnavalsvereniging in zwaar weer. Decorandus zorgde voor een succesvolle doorstart door nieuwe leden voor de raad van elf te werven. Hij was de initiator van het dames- en herencafé en droeg zorg voor de opstelling van de statuten van de vereniging. Ook het huishoudelijk reglement en de protocollen voor de raad van elf en het prinsenpaar werden vernieuwd. Hij is de preekstalmeester/presentator bij de prinsuitroeping, prinsenreceptie, seniorenmiddag etc. Ook schrijft hij carnavalsliedjes zoals 'De loch in met die hennekes' dat door harmonie Sint Agnes in het repertoire is opgenomen. Het lied 'Mien Bung' is eveneens van zijn hand.

Hij is medeorganisator van alle carnavalsactiviteiten, bezoeken van zusterverenigingen en alle andere activiteiten in en buiten Bunde. Hij is betrokken bij de organisatie en het plaatsen een carnavalskunstwerk in Bunde. In 2023 werd hij door de vereniging benoemd tot erelid.

Ook nu nog is de heer Ummels actief voor de verenigingen en schrijft (nog steeds) het merendeel van de artikelen voor de Haverbode. De heer Ummels heeft een voorbeeldfunctie en het enthousiasmeren van de inwoners van Bunde en het promoten van de Bundense carnaval is een doel op zich. Mede dankzij zijn inzet en bijdrage is de CV de Havermennekes zowel organisatorisch en financieel een gezonde vereniging met maar liefst 18 leden.

Raadslid

Van 2014-2018 was de heer Ummels gemeenteraadslid namens de VVD en van 2018 tot heden is hij gemeenteraadslid namens Lokaal DNA. Met name de kern Bunde heeft zijn bijzondere aandacht en doen burgers nooit tevergeefs een beroep op hem.

In 2009 ontving de heer Ummels een Koninklijke Onderscheiding tot Lid in de Orde van Oranje Nassau ontvangen bij zijn 25-jarig bestuurslidmaatschap van Buurtvereniging De Burcht in Bunde.