Gemeente Meerssen | Agenda raadsvergadering donderdag 21 september 2023

Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering donderdag 21 september 2023

Gepubliceerd op: 12 september 2023 16:05

Raad
Op donderdag 21 september 2023 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 19.00 uur. Je kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl of op televisie bij de lokale omroep Meer Vandaag.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling van de concept-besluitenlijst van de vergadering d.d. 06-07-2023
 • Lijst ingekomen stukken Raad (datumversie 04-09-2023)
 • Raadsvoorstel Toelating en beëdiging van nieuw raadslid
 • Raadsvoorstel Wijziging benoeming lid Vertrouwenscommissie
 • Raadsvoorstel Wijziging benoeming lid Werkgeverscommissie
 • Raadsvoorstel Wijziging benoeming lid Werkgroep Raadzaal gemeente Meerssen
 • Raadsvoorstel financiële eindafrekening Kaderrichtlijn Water berging Kruisdonk
 • Raadsvoorstel Definitieve jaarrekening 2022 GR Geul en Maas
 • Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Uitbr. Langs de Gewannen 20 Ulestraten
 • Raadsvoorstel Herstelplan XONAR
 • Raadsvoorstel Keersjmès in Meersje 2023
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl