Gemeente Meerssen | Prestatieafspraken 2023-2026 met Wonen Meerssen en Huurdersvereniging Meerssen

Nieuwsbericht Prestatieafspraken 2023-2026 met Wonen Meerssen en Huurdersvereniging Meerssen

Gepubliceerd op: 25 november 2022 10:35

Prestatieafspraken 2023-2026

Wooncorporaties vervullen een belangrijke maatschappelijke rol. Belangrijkste taak is het bieden van betaalbare huisvesting voor met name mensen die door een beperkt inkomen of andere omstandigheden moeilijk voor eigen huisvesting kunnen zorgen. In bijna elke gemeente zijn wooncorporaties de grootste woningeigenaren. Volgens de Woningwet moeten zij over hun woonbeleid overleggen met de gemeente en met huurders. Vervolgens maken zij prestatieafspraken. De thema's zijn gebaseerd op de gemeentelijke  woonvisie. Hierbij komen onder meer betaalbaarheid, beschikbaarheid en de toewijzing van woningen aan bod. 

Samenwerken voor een fijne woon- en leefomgeving

Op donderdag 24 november 2022 bekrachtigden (vlnr) directeur/bestuurder Luc Van den Bergh namens Wonen Meerssen, Jan Cabo namens Huurdersvereniging Meerssen en wethouder Bjorn Molling namens het gemeentebestuur de prestatieafspraken voor de periode 2023-2026. Wethouder Bjorn Molling: "Deze samenwerking is voor het gemeentebestuur van enorme maatschappelijke waarde. Met ruim 1.500 woningen is Wonen Meerssen de grootste verhuurder in de gemeente Meerssen. Door deze samenwerking kunnen we onze inwoners een fijne woon- en leefomgeving bieden. Daarom vind ik het belangrijk dat de huurders goed vertegenwoordigd zijn."

Ga naar de website van Wonen Meerssen 

Download het document Prestatieafspraken (PDF 10Mb)