Gemeente Meerssen | Onttrekkingsverbod oppervlaktewater voor Zuid-Limburg

Nieuwsbericht Onttrekkingsverbod oppervlaktewater voor Zuid-Limburg

Gepubliceerd op: 22 juni 2023 10:35

Droogte (bron: Waterschap Limburg)
Bericht van Waterschap Limburg

Waterschap Limburg stelt vanaf donderdag 22 juni 12.00 uur een onttrekkingsverbod in voor beken en sloten (oppervlaktewater) in Zuid-Limburg. Het verbod geldt voor iedereen en voor alle onttrekkingen. Het geldt dus niet alleen voor de beregening van landbouwpercelen, maar bijvoorbeeld ook voor het besproeien van tuinen met water uit beken en sloten.

Hiermee wil het waterschap een verdere daling van de waterpeilen voorkomen en onomkeerbare schade aan de natuur tegengaan. Het verbod geldt tot uiterlijk tot 1 oktober 2023. Al naar gelang de omstandigheden kan het verbod tussentijds worden gewijzigd of worden ingetrokken.

Lees verder op de website van het Waterschap Limburg