Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 20 - 13 mei 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 20 - 13 mei 2020

Gepubliceerd op: 12 mei 2020 14:30

Gemeentepagina: week 20
Datum: 
woensdag 13 mei 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Informatie Coronavirus

Sinds 11 mei geven we elkaar stap voor stap meer ruimte. Dit kan alleen als iedereen zich aan de maatregelen tegen het coronavirus blijft houden. Dus: houd 1,5 meter afstand, was vaak uw handen, werk zoveel mogelijk thuis en vermijd drukte! Heeft u verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis. Bent u ook benauwd en/of heeft u koorts? Dan moeten ook alle huisgenoten thuisblijven.

De coronapagina op www.meerssen.nl is volledig aangepast. Meer info over het versoepelen van de voorwaarden vindt u ook op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) of op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (www.vrzl.nl). Of volg de landelijke (en regionale/lokale) media.

ALLEEN OP AFSPRAAK! GEEN VRIJE INLOOP
U kunt op dit moment alléén op afspraak terecht bij de Gemeente Meerssen. Er is géén vrije inloop. Afspraak maken? Bel 14 043. U kunt op dit moment géén afspraak maken via de website!

SPORT
Kinderen t/m 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en activiteiten volgen. Jongeren van 13 t/m 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan sinds 11 mei, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Geen wedstrijden, geen gezamenlijke kleedkamers of douches. Binnensportaccommodaties blijven vooralsnog gesloten. Openlucht zwembaden mogen open. Nadere richtlijnen en protocollen hiervoor moeten nog te worden opgesteld.

HUWELIJKEN
Huwelijken kunnen doorgaan, mits deze onder de 30 personen zijn (waarschijnlijk vanaf 1 juli max. 100 personen) en er onderling 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Ook moeten de hygiënemaatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht worden genomen. Vanwege deze maatregelen kan tot 1 september niet getrouwd worden in de Gloriëtte. Er kan wel getrouwd worden in de collegeruimte. Hier kunnen maximaal 7 personen aanwezig zijn. Dit is incl. bruidspaar, getuigen, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, fotograaf/cameraman etc. Als huwelijken op een locatie buiten het gemeentehuis worden gesloten, wordt per locatie bekeken hoeveel personen aanwezig kunnen zijn.

HORECA
Alle eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten tot 1 juni. Bezorgen en afhalen is mogelijk. Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand en neem uw consumptie mee. Met ingang van 1 juni kunnen terrassen met zitplaatsen weer open en mogen cafés en restaurants maximaal 30 personen (incl. personeel) op basis van reservering ontvangen. In alle gevallen moeten mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden. Als de situatie het toelaat, zou het aantal bezoekers m.i.v. 1 juli verhoogd kunnen worden naar 100. Let op! Versoepelen van de maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.
De gemeente wil zoveel met de horecaondernemers meedenken en meebewegen (met in achtneming van de veiligheid en verkeer). Hoe dat precies gaat uitzien, kunnen we nu nog niet zeggen. Dat wordt komende weken ontwikkeld in overleg met betreffende ondernemers.

MEER INFORMATIE

Algemene vragen over het coronavirus
Publieksinformatienummer Rijksoverheid: tel. 0800-1351.
www.rijksoverheid.nl of www.rivm.nl.

Gezondheidsvragen
Callcenter GGD: tel. 088-8805005 of www.ggdzuidlimburg.nl

Overige vragen over het coronavirus mbt Zuid-Limburg
Callcenter Veiligheidsregio ZL: tel. 0251-260960 of www.vrzl.nl/coronavirus

Financiële regelingen ondernemers
www.rijksoverheid.nl of www.socialezakenmh.nl of bel tel. 043-3506046

Vragen over maatregelen in de gemeente Meerssen:
www.meerssen.nl/coronavirus of stuur een mailtje aan: corona@meerssen.nl.
Of bel het gemeentelijke KCC, tel. 14 043. Onze medewerkers helpen u graag verder!

Vragen over zorg en de (nood)opvang 0-12 jarigen
Sociaal Team Gemeente Meerssen (ma t/m vr van 08.30-12.00 uur)
telefoonnummer 14 043. e-mail: sociaalteam@meerssen.nl

---

Crisiskaart
De Crisiskaart: houvast voor de houder, gebruiksaanwijzing voor hulpverleners & omstanders

De Crisiskaart is een uitkomst voor mensen die bang zijn om in een verwarde toestand te raken of vrezen een crisis mee te gaan maken. Het geeft houvast en is een gebruiksaanwijzing voor hulpverleners en omstanders.

Wat is een Crisiskaart?
De Crisiskaart is een persoonlijk (opvouwbaar) document dat in uw beurs past, waarop naast basisgegevens bijvoorbeeld staat welke medicijnen u gebruikt en wie uw hulpverleners zijn. De Crisiskaart geeft aan wat omstanders en hulpverleners moeten doen of laten als iemand in crisis is. Wie kunnen ze bellen? Welke afspraken zijn gemaakt met bijv. uw behandelaar(s), crisisdienst, vertrouwenspersonen en wie zorgt er bijvoorbeeld voor uw kinderen en huisdieren bij een opname.

Voor wie is de Crisiskaart?
De Crisiskaart is een uitkomst voor mensen die bang zijn om in een verwarde toestand te raken of vrezen een crisis mee te gaan maken. Psychische klachten kunnen een aanleiding zijn, maar ook andere vormen van spanning, onzekerheid en stress.

Hoe maakt u een Crisiskaart?
Een Crisiskaart opstellen doet u niet alleen. Als u een Crisiskaart wilt maken en in de regio Zuid-Limburg woont, kunt u contact opnemen met de coördinator van het Onafhankelijk Steunpunt Crisiskaart Limburg-Zuid (telefoon 046-4208022). U bepaalt wat er op de Crisiskaart komt te staan, een consulent helpt u bij het maken van de Crisiskaart. Op de Crisiskaart kunt u noteren wat uw wensen en behoeften zijn wanneer u verward raakt of bent of in crisis verkeert.

Crisiskaart aanvragen
Heeft u behoefte aan een Crisiskaart, of kent u iemand die geholpen is met een Crisiskaart? Neem dan contact op met de coördinator van het Onafhankelijk Steunpunt Crisiskaart Limburg Zuid, telefoon 046-4208022. Kijk voor uitgebreide informatie op www.crisiskaartzuid.nl.

Heeft u acuut hulp nodig, omdat u vreest in een crisis te belanden?
Neem dan contact op met uw huisarts of behandelaar.

---

Bestuurscentrum gesloten op 21 & 22 mei en 1 juni

Hemelvaart
In verband met Hemelvaartsdag en een collectieve vrije dag voor de medewerkers is het bestuurscentrum / Gemeentelijk Klant Contact Centrum gesloten op donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020. Ook de Burgerlijke Stand is dan gesloten.

Pinksteren
In verband met Pinksteren is het bestuurscentrum / Gemeentelijke Klant Contact Centrum gesloten op maandag 1 juni 2020. Ook de Burgerlijke Stand is dan gesloten.

Informatie
Gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
E-mail: info@meerssen.nl.

---

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

  • het verbouwen van de woning, Iepenlaan 26, 6241 AE Bunde (ontvangen 1 mei 2020);
  • het plaatsen van een boomhut, nabij Visweg (ongenummerd) (ontvangen 1 mei 2020);
  • het realiseren van een pedicuresalon, Beukenlaan 70, 6241 AM Bunde (ontvangen 5 mei 2020);
  • het verbouwen van de huidige woning met winkel naar een winkel met 5 studentekamers en vakantiewoning (demowoning), Vliegenstraat 62, 6241 CH Bunde (ontvangen 5 mei 2020);
  • het realiseren van een woonruimte, Waterval 1c, 6235 NC Ulestraten (ontvangen 5 mei 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

  • asbest verwijderen, Moorveldsberg 63, 6243 AX Geulle (ontvangen1 mei 2020);
  • asbest verwijderen, Mevrouw van der Meijstraat 22, 6243 AP Geulle (ontvangen 1 mei 2020);
  • asbest verwijderen, Graaf Wolter Hoenstraat 13, 6243 BD Geulle (ontvangen 2 mei 2020).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • het uitbreiden van de woning (gemeentelijk monument), Bunderstraat 146, 6231 EM Meerssen (verzonden 8 mei 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Buitenbehandeling stellen aanvraag om omgevingsvergunningen

Aanvraag om omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld:

  • het plaatsen van een tuinkas in de tuin, Geulderlei 3, 6243 NG Geulle (ontvangen 22 februari 2020);

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 13 mei 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen