Terug
Snelzoeken

Artikel Maatregelen Coronavirus

Coronavirus
Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft daarom besloten dat strengere maatregelen nodig zijn, die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Informatie over de landelijke maatregelen vindt u ook op de websites van de Veiligheidsregio of de Rijksoverheid.  
Er geldt ook een nieuwe noodverordening.  

Bezoek Gemeentehuis: draag een mondkapje

Wij werken op afspraak. Wilt u een reisdocument, rijbewijs, uittreksel etc aanvragen? Maak een afspraak via www.meerssen.nl of bel tel. 14 043. Heeft u een afspraak? Kom dan niet eerder dan 5 minuten voor de afgesproken tijd. Draag een mondkapje en neem de maatregelen in acht. Volg de instructies van onze medewerkers en vul een registratiefomulier in bij de balie. 

Gedeeltelijke lockdown