Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 27 - 3 juli 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 27 - 3 juli 2019

Gepubliceerd op: 02 juli 2019 12:50

Gemeentepagina: week 27
Datum: woensdag 3 juli 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Milieu App
Ook deze week:
Inzameling afval vanaf 6 uur 's morgens

Vorige week werd het afval vroeger ingezameld in verband met de hitte. Ook deze week wordt het afval weer vanaf 6.00 uur ingezameld. Uw afval wordt dus eerder ingezameld dan u gewend bent. U mag uw afval komende week - bij wijze van uitzondering - de avond van tevoren al buitenzetten vanaf 21.00 uur.

Milieu app
Altijd op de hoogte blijven over inzameldagen en -tijden? Download de Milieu app op uw telefoon. Ook voor handige tips en informatie (o.a. afvalscheidingswijzer en informatie milieuparken).

---

Werkzaamheden aan het spoor

Van zaterdag 6 juli (01.00 uur) t/m maandag 15 juli 2019 (05.00 uur) vinden er werkzaamheden plaats aan het spoor tussen Maastricht en Sittard.  ProRail vernieuwt zeven en een halve kilometer spoor. Daarnaast vernieuwen ze de overweg Oude Steeg in Maastricht en het overpad van station Bunde. Ze werken niet op iedere plek continu, maar op het hele spoor rijden negen dagen géén treinen. Tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden hinder ondervinden van machines en bouwverlichting. Ook diverse spoorwegovergangen zijn tijdelijk afgesloten.

Tijdelijke afsluiting spoorwegovergangen

Overweg Weert (Maastricht)
Zondag 7 juli van 10.00 - 17.00 uur
Maandag 8 juli van 11.30 - 19.00 uur

Overweg Oude Steeg (Maastricht)
Zaterdag 6 juli (01.00 uur) t/m maandag 15 juli (07.00 uur). Deze overweg wordt vernieuwd.

Overweg Fregatweg/Oude Rijksweg (Bunde-Meerssen)
Maandag 8 juli van 08.00-13.00 uur
Dinsdag 9 juli van 08.00 -12.00 uur

Overweg Prinses Ireneweg (Bunde)
Maandag 8 juli van 13.00-16.00 uur
Dinsdag 9 juli van 12.00-18.00 uur

Overpad station Bunde
Zaterdag 6 juli (01.00 uur) t/m maandag 15 juli (07.00 uur). Deze overweg wordt vernieuwd.

Overweg Kloosterberg (Bunde)
Maandag 8 juli van 14.00 - 20.00 uur
Dinsdag 9 juli van 16.00 - 22.00 uur

Geen treinverkeer
Van 6-15 juli rijden er géén treinen op dit traject. Voor actuele reisinformatie kunt op kijken op www.9292.nl.

Spoorwerk in uw buurt
Sinds kort kunt u op www.prorail.nl/spoorwerk zien wanneer ProRail in uw buurt werkt. Ook kunt u een automatische mail ontvangen wanneer ze bij u aan het werk gaan. Ga hiervoor naar https://mijnprorail.prorail.nl om u voor deze e-mailservice aan te melden.

Informatie
Heeft u vragen? Kijk dan op www.prorail.nl/contact. Of bel 0800-7767245 (gratis). Dat kan doordeweeks tussen 8.00-18.30 uur en bij noodgevallen of ernstige overlast natuurlijk ook buiten kantoortijden.

---

Aanpak wateroverlast:
Aanpassing ingang parkeergarage Proosdijpark

Meerssen werd de laatste jaren diverse malen getroffen door extreme neerslag. Hierdoor ondervonden in Meerssen-centrum en andere plekken in de gemeente inwoners en ondernemers ernstige wateroverlast. Het water zorgt voor overstromingen, ondergelopen huizen, kelders etc. Ook Parkeergarage Proosdijpark liep regelmatig vol water.

Om de kans op wateroverlast in de parkeergarage in de toekomst te verkleinen, passen we de toegang tot de parkeergarage aan. De klinkerbestrating voor de ingang van de parkeergarage wordt opgepakt en opnieuw gelegd in een bolvorm. Dit zorgt ervoor dat er een soort drempel ontstaat, waardoor het water minder snel de parkeergarage in loopt. De werkzaamheden starten op maandag 8 juli en duren naar verwachting t/m vrijdag 12 juli.

Overlast
De werkzaamheden zullen voor enige overlast zorgen. De aannemer probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken. De parkeergarage is van 8 t/m 12 juli alléén toegankelijk voor abonnementhouders (een rijstrook beschikbaar). Overig verkeer wordt doorverwezen naar parkeerplaats 't Bergske of de parkeerplaats achter het station in Meerssen.

---

Afsluiting Kanaalweg en Broekhoven ivm Parade Mundial

Op zaterdag 13 juli vindt het tweejaarlijkse zomerevenement Parade Mundial plaats in de oude dorpskern van Elsloo. Vanwege dit evenement worden uit veiligheidsoverwegingen de Kanaalweg en Broekhoven afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel gewoon door. Kasteel Elsloo blijft bereikbaar.

---

Werkzaamheden gasleiding Bunderstraat

Enexis vervangt de gasleiding in een gedeelte van de Bunderstraat in Meerssen. Het betreft het gedeelte Bunderstraat tussen de Montfortlaan en de kruising met de Hoogveldweg. De werkzaamheden starten deze week en vinden plaats in fasen.

Werkzaamheden
De aannemer graaft de trottoirs en parkeerstroken open, legt nieuwe leidingen erin en dicht de sleuven vervolgens weer. Woningen blijven toegankelijk door middel van loopschotten.

De werkzaamheden vinden plaats in fasen. De eerste fase is het gedeelte tussen de Hoogveldweg en bushalte (oneven kant). De werkzaamheden van fase 1 vinden plaats in week 27 t/m 29. Tijdens de bouwvak (week 30 t/m 33) zijn er géén werkzaamheden. De stoepen zijn dan weer dicht. Na de bouwvak gaan de werkzaamheden verder (in fasen!).

Bewoners van de gedeelten waar gewerkt wordt, krijgen steeds tijdig een bewonersbrief van de aannemer.

De totale werkzaamheden duren naar verwachting tot medio oktober.

Overlast
De werkzaamheden zorgen voor enige overlast door afzettingen en graafwerk. Tijdens de werkzaamheden kunt u mogelijk niet met de auto tot bij uw woning komen.

Informatie
Gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Officiële Bekendmakingen


Concept Verkeersbesluit
Realisatie voetgangersoversteekplaats  (VOP) bij Hulserstraat 4 Geulle

Betreft:  realisatie voetgangersoversteekplaats  (VOP)  ter hoogte van Hulserstraat 4 in Geulle.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: door middel van het plaatsen van markering en bord L02 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, een voetgangersoversteekplaats realiseren  (zoals aangegeven op bijgevoegde tekening) op de Hulserstraat ter hoogte van huisnummer 4 in Geulle.
Toelichting: in het kader van een veilige route van en naar huis voor de meer kwetsbare verkeersdeelnemers (ouderen, mindervaliden, kinderen) dient een veilige oversteek te worden gewaarborgd. In de huidige situatie is niet duidelijk herkenbaar  voor gemotoriseerd verkeer waar voetgangers oversteken. De moeite om oversteken kan worden verlicht door de realisatie van een voetgangersoversteekplaats.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC). U kunt ook een digitale versie opvragen via e-mail info@meerssen.nl of via tel. 14 043.
Inzage en reactietermijn: van 05-07-2019 t/m 16-08-2019.
Wie kan reactie indienen: eenieder, schriftelijk/per mail, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen of info@meerssen.nl.
Opmerking: na verwerking van de ingekomen reacties maken we het (aangepaste) ontwerp-verkeersbesluit formeel bekend en krijgt u formeel de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

  • het aanpassen van de verdiepingsvloer, Raar 44, 6231 RR Meerssen (ontvangen 20 juni 2019);
  • het uitvoeren van maatregelen ten behoeve van wateroverlast op diverse locaties in de gemeente Meerssen (ontvangen 21 juni 2019)
  • het verbouwen van het woonhuis, Vliegenstraat 98, 6241 CJ Bunde (ontvangen 21 juni 2019);
  • het realiseren van een tuinberging/schuur, Snijdersberg 3, 6243 AT Geulle (ontvangen 24 juni 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • het bouwen van een carport, Kloosterweg 7, 6241 GA Bunde (verzonden 24 juni 2019);
  • het gedeeltelijk wijzigen van een eerder verleende vergunning (HZ_WABO-2018-0328) en het realiseren van een overkapping, Dorpstraat 21d, 6235 AC Ulestraten (verzonden 24 juni 2019);
  • het verbeteren van de bodem en het gebruiken van de percelen voor het trainen van paarden, Hussenbergstraat 9, 6243 AG Geulle (verzonden 25 juni 2019);
  • het realiseren van een fietspad, Aan de Maas ongenummerd te Geulle (verzonden 26 juni 2019);
  • het plaatsen van twee nieuwe lichtmasten, Molenveldweg 5a, 6231 RX Meerssen (verzonden 27 juni 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Vastgestelde Archiefverordening Meerssen 2019

Betreft: Archiefverordening Meerssen 2019.
Opmerking: de Archiefverordening Meerssen 2007 vervalt de dag na publicatie van de nieuwe Archiefverordening Meerssen 2019, maar blijft van toepassing op feiten die zich voor deze datum voordoen.
In werking: de dag na bekendmaking.
Opmerking: deze verordening worden officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 3 juli 2019. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen kunnen permanent worden geraadpleegd in de Regelingenbank op www.meerssen.nl.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 3 juli 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen