Gemeente Meerssen | Rectificatie ‘bestemmingsplan uitbreiding golfbaan Meerssen’

Officiele publicatie

Rectificatie ‘bestemmingsplan uitbreiding golfbaan Meerssen’

In de Staatscourant van 30 december 2009 is met nr. 20632 het ‘bestemmingsplan uitbreiding golfbaan Meerssen’ gepubliceerd.

Burgemeester en wethouders van Meerssen willen eenieder attent maken op de volgende aanvullende informatie betreffende de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘uitbreiding golfbaan Meerssen’.

De stukken zijn tevens digitaal raadpleegbaar op www. meerssen.nl via het raadsinformatiesysteem (RIS) op nummer 2009/11106.

Meerssen,

11 januari 2010
Burgemeester en Wethouders van Meerssen.