Gemeente Meerssen | Agenda extra raadsvergadering donderdag 16 november 2023

Nieuwsbericht Agenda extra raadsvergadering donderdag 16 november 2023

Gepubliceerd op: 17 oktober 2023 15:10


Op donderdag 16 november 2023 is er een extra vergadering van de gemeenteraad. De vergadering begint om 18.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl of op televisie bij de lokale omroep Meer Vandaag.

Concept-agenda

• Opening en mededelingen
• Vaststelling concept-agenda
• Raadsvoorstel Herinrichting vergadermodel gemeente Meerssen
• Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering vanaf 31 oktober 2023 inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl