Gemeente Meerssen | Termijn terinzagelegging Ontwerp Provinciaal inpassingsplan (PIP) verlengd

Nieuwsbericht Termijn terinzagelegging Ontwerp Provinciaal inpassingsplan (PIP) verlengd

Gepubliceerd op: 08 februari 2024 16:55

MAA

De termijn van de terinzagelegging van het Ontwerp Provinciaal inpassingsplan (PIP) MAA proefdraaien is verlengd
van 'tot en met 8 februari 2024' 'tot en met 22 februari 2024'.
Meer informatie: kijk op www.limburg.nl/pipmaaproefdraaien