Artikel Religieuze genootschappen

Doopsgezinde Gemeente Zuid-Limburg
Laan van Hövell tot Westerflier 35
6411 EW Heerlen
e-mail: info@dgzuid-limburg.doopsgezond.nl

Gereformeerde Kruispuntkerk
Inl. ds. J Glas
tel. 043-3900777
internet: www.kerkmaastricht.nl

Joodse Gemeente
Capucijnengang 2
6211 RV Maastricht

Parochiecluster Meerssen
Inl. L Cardous
Markt 21
6231 LR Meerssen
tel. 043-3648178
internet: www.parochiemeerssen.nl
Basiliek van het H. Sacrament
Inl. W van Meijgaarden
Markt 17
6231 LR Meerssen
tel. 043-3642255
Parochie H. Bartholomeus Meerssen
Markt 17A
6231 LR Meerssen
tel. 043-3642255
Parochie H. Hart van Jezus, Rothem
Postadres: Markt 17A
6231 LR Meerssen
Parochie Sint Joseph Arbeider Meerssen-West
Postadres:
Markt 17A
6231 LR Meerssen

Parochie H. Agnes, Bunde
Sint Agnesplein 15
6241 CA Bunde
tel. 043-3642042
e-mail: rkagnesparochie@hetnet.nl

Parochie H. Catharina Ulestraten
Inl. Pastoor: I Quequesana
Sint Agnesplein 15
6241 CA Bunde
tel. 043-3111579
e-mail: catharinaparochie@hetnet.nl

Parochie Onbevlekt Hart van Maria, Moorveld
H.J.M. Notten
Hussenbergstraat 78
6243 AJ Geulle
Tel. 043-8512343 / 06-40181666

Parochie St Martinus, Geulle
Inl. mw A Dekkers
Brommelen 21
6243 CM Geulle
tel. 043-3641959

Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland
Kern Valkenburg-Meerssen
Kerkgebouw: Kloosterkerk, Oosterweg 1, 6301PX Valkenburg
Internet: www.maasheuvelland.nl
Predikant: ds Harrie de Reus,
tel. 06-20280345
e-mail: dsdereus@ziggo.nl

Stichting Lourdes Grot
Inl. Tilmans
Kookstraat 23
6231 KB Meerssen
tel. 043-3642301