Gemeente Meerssen | Videoboodschap burgemeester ivm wateroverlast in de gemeente Meerssen

Nieuwsbericht Videoboodschap burgemeester ivm wateroverlast in de gemeente Meerssen

Gepubliceerd op: 21 juli 2021 17:00

Grote delen van de gemeente Meerssen zijn getroffen door wateroverlast. In een videoboodschap richt burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz zich tot de inwoners van de gemeente Meerssen.

Link naar videoboodschap (met ondertiteling) 

Uitgeschreven tekst videoboodschap:

Beste inwoners,

Het is inmiddels bijna een week geleden dat we verrast werden door heel snel stijgend water. We kregen te maken met een overstromende Geul, met opkomend grondwater, met beken die uit hun voegen barstten én met een bijna doorgebroken dijk langs het Julianakanaal. Ik ga eerlijk zijn: we zijn - op het nippertje - aan een nog groter drama ontsnapt. Gelukkig maar.

Maar de persoonlijke drama's in grote delen van onze gemeente zijn er niet minder om. Veel inwoners van onze gemeente ervaren nog steeds enorm veel ellende. Ik heb vanuit een vrachtauto van Defensie huizen gezien die tot boven de eettafel onder water stonden.

Nu is de tijd gekomen van opruimen, uithuilen en opnieuw beginnen. Meubels en ander huisraad, spullen – en daarmee ook dierbare herinneringen –verdwijnen in de afvalcontainer. Dat is moeilijk. Dat doet pijn.

Gezien de noodsituatie werd eind vorige week opgeschaald naar GRIP 4.
Voor uw beeld: dat is zowat het hoogste niveau van alarmbellen dat we in Nederland kennen. De sirenes loeiden door de straten van onze gemeente en er ging een NL-alert uit. Ik heb u moeten vragen om huis en haard acuut te verlaten. Ik heb dat nog nooit eerder meegemaakt. We gingen hier als gemeente in de hoogste versnelling, net als de hulpdiensten zoals de brandweer, politie, GGD, opvanglocaties en zoveel anderen. Laat ik overigens van de gelegenheid gebruik maken om aan alle hulpdiensten, medewerkers van de gemeente en ondersteunende diensten – namens ons allemaal – enorme waardering en dank uit te spreken.

Lieve mensen,

Ook nu het water weg is getrokken, staat u er niet alleen voor. Ik heb de afgelopen dagen een ongelofelijk gevoel van saamhorigheid gezien. Buren die elkaar helpen. Dorpsgenoten die de hardst getroffen mensen in hun straat schoonmaakspullen brengen of een handje toesteken bij het opruimen van huis of tuin. Vrijwilligers uit andere gemeenten die hun hulp aanbieden. Gedeelde pannen soep, grote kannen koffie en samen gesmeerde broodjes. Mensen die elkaar helpen en troosten. Die saamhorigheid en naastenliefde maken me als burgemeester trots en dankbaar. U staat er niet alleen voor. We doen het samen.

Heeft u de gemeente nodig, meldt u zich dan. Wij kunnen in veel gevallen helpen - en kunnen we dat niet, dan weten we bij wie u wel terechtkunt.

Op onze website www.meerssen.nl en de gemeentelijke facebook- en twitter-accounts bieden wij voortdurend actuele informatie. Vindt u het antwoord niet? Bel dan het Klant Contact Centrum via het centrale telefoonnummer 14 043, of stel uw vragen via het speciale e-mailadres wateroverlast@meerssen.nl.

Wat de komende tijd betreft: zelf ben ik - evenals de wethouders - zoveel mogelijk in de getroffen gebieden. Wat de toekomst betreft: de Maaswerken hebben hun werk gedaan, maar samen met de collega's van het Waterschap, Rijkswaterstaat en de andere getroffen gemeenten in Limburg zullen we er bij het Rijk op aandringen om ook wat de overige rivieren en beken betreft nog stevigere maatregelen te treffen. We zullen wat versteviging van de maatregelen betreft samen ook een dringend beroep doen op de hoogste waterfunctionaris van ons land - de Deltacommissaris - die de gemeente Meerssen en de gemeente Valkenburg morgen zal bezoeken.

Tot slot: in een acute crisissituatie van deze omvang en intensiteit gaat in de organisatie niet alles goed. Zowel in de aanpak van de crisis als in de communicatie daarover. We gaan daar lering uit trekken. Nu en in de toekomst.

Neemt u van mij aan – en ik zeg dat recht uit het hart – dat ik u de afgelopen dagen liefst dag en nacht had willen helpen. Luisteren naar uw verhalen en u een schouder bieden om op uit te huilen. Dat lukte niet altijd, omdat ik ook de gemeentelijke organisatie en de hulptroepen zo goed mogelijk aan moest sturen.

Beste inwoners, lieve mensen,

Ik ben onwaarschijnlijk trots. Trots op iedereen in onze gemeente, die belangeloos de handen uit de mouwen steekt. Trots op de mensen die in zoveel ellende de rug recht houden. Trots op u allen in de gemeente Meerssen.

(PDF)