Gemeente Meerssen | Beweeg Bewust

Artikel Beweeg Bewust

Sport en beweging om jouw gezondheid te verbeteren


Beweeg Bewust
Duurzaam bewegen en het verbeteren van je algemene gezondheid, dat is Beweeg Bewust! Beweeg Bewust is een beweeginterventie ontwikkeld door Maastricht Sport i.s.m. medisch specialisten. Door middel van intensieve persoonlijke begeleiding, heeft sport en bewegen direct een positieve invloed op je gezondheid. Zonder hierbij te forceren en met veel plezier!

Wanneer je medisch specialist een samenwerkingspartner is van Beweeg Bewust en het verantwoord en wenselijk acht om meer te bewegen, dan kun je doorverwezen worden naar Meerssen Beweegt om kennis te maken met de interventie Beweeg Bewust. Natuurlijk is het belangrijk dat jij hier ook positief tegenover staat.

Wat kan Beweeg Bewust voor jou betekenen?


Beweeg Bewust
Intake en op maat gemaakt programma

Aan de hand van een intake wordt je huidige fysieke gesteldheid bepaald. We meten tijdens de intake je conditie, kracht, lenigheid en balans. Op basis van de resultaten en beweegbehoefte wordt vervolgens een op maat gemaakt beweegprogramma voor je samengesteld.

Begeleiding
Wanneer je start met bewegen, kan dit zijn in de vorm van een small group training of bij een bestaande beweeggroep of andere sportaanbieder. In het laatste geval ontvang je ondersteuning in de vorm van E-coaching, oftewel contact op afstand. Uit een onderzoek van ZIO (Zorg In Ontwikkeling) blijkt dat deelnemers van Beweeg Bewust, significant vooruitgang boeken op de geteste fysieke aspecten en de eigen ervaren gezondheidstoestand. Om de voortgang te meten word je na 12 weken opnieuw getest.

Blijven bewegen
Uiteraard is het doel om ook na de 12 weken te blijven bewegen, zodat er sprake is van duurzaam bewegen. Om die reden wordt regelmatig op basis van een evaluatiegesprek bekeken hoe je ervoor staat en of er eventueel bijgestuurd dient te worden.

Deelnemersbijdrage
De kosten voor het volledige beweegprogramma zijn € 60,- bij één keer per week sporten en € 100,- bij twee keer per week sporten

* Gemeente Meerssen is aangesloten bij het Volwassenfonds Sport & Cultruur. Voor meer informatie over het Volwassenfonds Sport & Cultuur klik hier.

Beweeg Bewust
Bewegen na revalidatie

Niet alleen vanuit gezondheidscentra wordt de interventie Beweeg Bewust ingezet. Ook daar waar vanuit revalidatie wordt geadviseerd te blijven bewegen, kan de interventie Beweeg Bewust toegepast worden. Voorbeelden van samenwerkingen zijn Centrum voor Fysiotherapie en Medische Fitness in Bunde en Meerssen. Beweeg Bewust wordt hier ingezet om bewegen voort te zetten na revalidatie. Sport en bewegen kunnen van enorme meerwaarde zijn voor de conditie en lichamelijk herstel, uiteraard zonder te forceren.

Meer informatie?

Wil je graag weten of je in aanmerking komt voor Beweeg Bewust of wens je meer informatie? Neem dan contact op met een van de partners die hieronder vermeld staan.

Partners


Beweeg Bewust
Deelnemende partners Meerssen:

Deelnemende partners Maastricht:

Beweeg Bewust - Geactiveerd door Maastricht Sport

 

 

Bunde beweegt
Beweeg Bewust wordt aangejaagd door Bunde Beweegt, een samenwerkingsverband van verenigingen en organisaties uit Bunde op het gebied van sport en cultuur.