Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 33 - 16 augustus 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 33 - 16 augustus 2017

Gepubliceerd op: 15 augustus 2017 09:50

Gemeentepagina: week 33  
Datum: woensdag 16 augustus 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Nieuw: inloggen met uw DigiD app

Voortaan kunt u bij alle organisaties die gebruikmaken van DigiD inloggen met de DigiD app. U kunt met de app inloggen bij de Belastingdienst Toeslagen, DUO, MijnOverheid, Studielink, DigiD Machtigen en mijn.digid.nl. De DigiD app is inmiddels ruim 360.000 keer gedownload.

DigiD app

Online dienstverlening gemeente Meerssen
Bij de gemeente Meerssen kunt u al met DigiD een huwelijk, geboorte of overlijden aangeven. Binnenkort kunt u meer producten van de gemeente met DigiD afnemen op de gemeentelijke website. Ga hiervoor naar regelen & aanvragen op www.meerssen.nl.

Inloggen is eenvoudig
Met de DigiD app kunt u altijd en overal vertrouwd inloggen bij websites van de overheid, de zorg en pensioenfondsen. Zonder wachtwoord.

Download de app
De DigiD app is beschikbaar voor iOS en Android. Download hem alleen via de officiële stores.

Beginnen met de app?
Voordat u de app kunt gebruiken, logt u in met uw DigiD op mijn.digid.nl en controleert u of:

 1. uw telefoonnummer is gekoppeld aan uw DigiD.
 2. extra controle via sms is ingeschakeld.

In een paar stappen activeert u vervolgens de app en kunt u direct mobiel inloggen.

Hulp nodig bij activeren?
Kijk op: www.digid.nl/over-digid/app. Of bel de DigiD Helpdesk, tel. 088 123 65 55 (lokaal tarief) op werkdagen van 8.00 tot 22.00 uur.

***

Nieuws in het kort

Opfriscursus verkeer -  Bent u senior en wilt u als ervaren verkeersdeelnemer worden bijgespijkerd over de veranderde verkeersregels? In oktober organiseert Veilig Verkeer Nederland in Gulpen een cursus van drie dagdelen á 2 uur per dagdeel. Informatie en aanmelden zie www.meerssen.nl.

Burgemeester loopt stage - Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz loopt deze zomer een maatschappelijke stage. Op haar Facebook-pagina brengt ze regelmatig verslag uit. Ze bracht al een bezoek aan basisschool De Triangel, Zorgcentrum Beukeloord en verpleegafdeling De Wilg van De Wilgenhof in Bunde en Zorgcentrum Ave Maria in Geulle.

Wandeling met een verhaal - Kent u de verhalen over het verlaten Waalserstraatje, de katten van de Blomberg en het Doodlager? U hoort er alles over op de Storytelling-route Geulle met de handige wandelapp izi.travel. Désirée Cortenraede, wethouder Toerisme van gemeente Meerssen: "In de prachtige dorpen van onze gemeente is enorm veel moois te ontdekken. Te voet of op de fiets. Met deze storytelling-app hoort u voortaan ook het verhaal van de mensen die er wonen.

Charlemagne Festijn - Het Charlemagne 'Preuvefestijn' is een bijzonder sfeervol eet- en drinkfestijn met diverse artiesten en kinderanimatie op de Markt van Meerssen. Dit tweedaagse evenement voor alle leeftijden vindt plaats op zaterdag 19 en zondag 20 augustus. Burgemeester Clermonts-Aretz verricht de officiële opening op zaterdag 19 augustus. Meer weten? Kijk op http://charlemagnemeerssen.nl of op facebook.

Activiteiten De Ketel - De vrijwilligers van ontmoetingscentrum De Ketel in Meerssen Organiseren elke maand gezelligheid en activiteiten voor mensen van alle leeftijden. Wilt u weten wat er deze maand allemaal op het programma staat? Lees dan snel verder op www.ontdekmeerssen.nl.

Noorderbrug afgesloten - Van 7 tot 21 augustus 2017 is de Noorderbrug in Maastricht (verbinding tussen A2 en stadscentrum) volledig afgesloten. Dat zorgt voor forse verkeershinder en drukte op verschillende routes in en om de stad Maastricht. Maastricht Bereikbaar roept iedereen op om zoveel mogelijk slim te reizen: met de trein, bus, fiets, e-bike of via een P+R. Maastricht Bereikbaar en project Noorderbrugtracé bieden daarvoor allerlei voordelige reisacties aan.

Pas op je geld - Wilt u ook meer inzicht in uw geldzaken? Of bent u op zoek naar leuke en betaalbare vakantieactiviteiten? Neem eens een kijkje op www.pasopjegeld.nl. Hier staan handige tips voor een overzichtelijke financiële administratie, hoe u kunt besparen en welke organisaties u hierbij ondersteunen.

Bergbezinkbassin Rothem - Vanaf 21 augustus starten de grond- en sloopwerkzaamheden bij de rotonde Witte Hoek voor de aanleg van het bergbezinkbassin in Rothem. Natuurlijk houden we u tussentijds op de hoogte over de uitvoering. Weten wat dit betekent? En benieuwd wat een bergbezinkbassin is? We vertellen u er graag meer over.

Activiteiten in Ut zaelke - De vrijwilligers van BundeNuSamen organiseren elke maand gezelligheid en activiteiten voor mensen van alle leeftijden. Wilt u weten wat er deze maand allemaal op het programma staat? Lees dan snel verder op www.ontdekmeerssen.nl.

Poppenkastvoorstelling in de tuin - Om samen de zomervakantie goed af te sluiten, verzorgt Bibliotheek Meerssen op woensdag 23 augustus een gezellige poppenkastvoorstelling in de tuin van de bieb. En als het weer niet meezit, gaat de voorstelling gewoon binnen door.Voor kinderen vanaf drie jaar. Kom je ook?

Meer informatie
Uitgebreide informatie treft u aan op www.meerssen.nl.
Geen internet? Bel team Communicatie, tel. 14 043.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Ontwerp-verkeersbesluit Humcoverstraat 16

Betreft: Verkeersbesluit voor het maken van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

Maatregelen die daartoe worden getroffen:  plaatsen verkeersbord (E6 RVV) met onderbord met kenteken van de auto en aanbrengen van belijning parkeervak op bestaande parkeervoorziening Humcoverstraat 16 in Meerssen.

Inzage en zienswijze termijn: van 17-08- 2017  t/m 27-09-2017.

Waar ter inzage: op afspraak in het Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.

Wie kan zienswijze indienen: eenieder, schriftelijk, gemotiveerd bij het college van B&W van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl.

***

Ontwerp-bestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2017 en Ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder tbv Klinkenberg 150

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken, ingaande op 17 augustus 2017 het ontwerp bestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2017  ter inzage ligt.

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken tevens bekend dat op grond van artikel 110c Wet geluidhinder gedurende een termijn van 6 weken, ingaande op 17 augustus 2017 een ontwerpbesluit hogere grenswaarde ter inzage ligt inzake het perceel Klinkenberg 150 te Meerssen. Dit ontwerpbesluit houdt verband met het ontwerpbestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2017 waarin voornoemde locatie is opgenomen.

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is opgesteld in het kader van de uitvoering van het Plan van Aanpak 'Meer uit Meerssen halen: Meer ruimte voor coulance', als vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015 en betreft de volgende percelen:

 • Broekhoven 5a Geulle, inzake een persoonsgebonden overgangsrecht voor het bewonen van het bestaande pand;
 • Cazenderstraat 14 Meerssen inzake legalisatie van een woningsplitsing, een paardrijbak. lichtmasten en enkele bijgebouwen;
 • Groenstraat 1 Meerssen legalisatie van een vakantieappartement/coachings- trainingsruimte en een paardenstal;
 • Hekstraat ongenummerd inzake de legalisatie van een paardenstal;
 • Holstraat 154 Meerssen inzake de realisatie van een stal;
 • Klinkenberg 150 Meerssen inzake de legalisatie van een woning;
 • Raar 41 en 41a Meerssen inzake de legalisatie van drie woningen, een paardrijbak en een opslag van silagepakken;
 • Tussen de Bruggen 1 Meerssen inzake de legalisatie van een schapenstal, een kweekkas en een overkapping;
 • Vliek 32a Ulestraten inzake de legalisatie van een bedrijfswoning.

Inzagetermijn en termijn voor indienen van zienswijzen: van 17-08-2017 t/m 27-0-2017.

Indienen van zienswijzen tbv het bestemmingsplan: gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zijn/haar gemotiveerde zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan en bijbehorende stukken kenbaar maken. Deze dient u te richten aan: Gemeenteraad van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Ruimte, na telefonische afspraak (via het KCC, tel. 14 043). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt. Indienen per e-mail is niet mogelijk.

Indienen van zienswijzen tbv het ontwerpbesluit: gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden zowel schriftelijk als mondeling zijn/haar gemotiveerde zienswijze over het ontwerpbesluit kenbaar maken. Deze dient u te richten aan: Burgemeester en Wethouders van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Ruimte, na telefonische afspraak (via het KCC, tel. 14 043). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt. Indienen per e-mail is niet mogelijk.

Waar ter inzage: u kunt het ontwerp-bestemmingsplan en de bijbehorende stukken en het ontwerp-besluit op afspraak inzien bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043), Markt 50, 6231 LS Meerssen. U kunt de stukken ook digitaal raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0938.VBP06002-ON01.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

***

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

 • plaatsen containers voor tijdelijke bewoning/bewaking, Molenweg 5, 6231 BL Meerssen (ontvangen 8 augustus 2017);
 • realiseren kantoorruimte op voormalige hooizolder Beekerweg 68, 6235 CD Ulestraten (ontvangen 10 augustus 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Rectificatie:

bouwen twee stallen (legaliseren), Lange Raarberg ongenummerd sectie L nr. 253 Meerssen (ontvangen

13 juli 2017).

Sloopmelding

Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • slopen 19 appartementen met bergingen, Sint Agnesstraat 13 t/m 49 (ontvangen 27 juli 2017);
 • slopen bestaande betonvloer en enkele geveldelen, Kuilenstraat 60 Meerssen, 6231 AW (ontvangen 1 augustus 2017).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Melding mobiel breken

Melding op grond van Besluit mobiel breken bouw en sloop afval voor:

 • inzet mobiele puinbreker op locatie Kuilenstraat 60  Rothem gemeente Meerssen  tbv verwerking van ca. 650 ton betonpuin en ca. 350 ton metselpuin gedurende 4 weken vanaf circa 1 september 2017 (ontvangen 1 augustus 2017). Ten minste twee dagen voor aanvang van het puinbreken wordt de exacte begindatum gemeld bij het college van burgemeester en wethouders.

Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • realiseren dakkapel, Pastoor Martinus Sterckenstraat 1a, 6231 JE Meerssen (verzonden 8 augustus 2017);
 • vernieuwen achtergevel, Roggeveldstraat 14, 6241 CW Bunde (verzonden 9 augustus 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.

Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • brandveilig gebruiken panden, Vliegenstraat 38, 6241 CH Bunde (verzonden 11 augustus  2017);
 • brandveilig gebruiken panden, Vliegenstraat 42, 6241 CH Bunde (verzonden 11 augustus  2017).

Inzage- en beroepstermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.

Wie kan beroep instellen: belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, schriftelijk, gemotiveerd, bij Rechtbank Maastricht, sector bestuursrecht (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

Dagtekening (datum brief).Naam en adres van degene die bezwaar maakt.De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank

Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State

Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 16 augustus 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen