Gemeente Meerssen | Brightlands Digitale Werkplaats Midden- en Klein Bedrijf

Nieuwsbericht Brightlands Digitale Werkplaats Midden- en Klein Bedrijf

Gepubliceerd op: 29 maart 2023 12:50

Brightlands logo
De Brightlands Digitale Werkplaats Midden- en Klein Bedrijf (MKB) is een initiatief van de Brightlands Smart Services Campus en haar partners, dat vraag en aanbod op het gebied van digitalisering van het MKB bij elkaar brengt. De werkplaats fungeert als een overkoepelend loket voor jou als ondernemer en helpt je bij je digitaliseringsvraagstuk.

Hier kun je als ondernemer terecht met al jouw digitaliseringsvraagstukken. Denk hierbij aan data en automatisering: van je website op orde krijgen tot het gebruiken
van data om je bedrijfsprocessen optimaal in te richten. Ook kun je kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie, krijg je onafhankelijk advies, kun je deelnemen aan inspiratiesessies en een opleiding volgen op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Waarom deze werkplaats?

Brightlands Digitale Werkplaats MKB draagt bij aan een toekomstbestendig MKB in de provincie Limburg. Het MKB is immers de motor aan de welvaart van de lokale economie. Digitalisering draagt bij aan de vitaliteit van het MKB en daarmee aan het behoud en creëren van werkgelegenheid.
Uit diverse onderzoeken blijkt dat amper de helft van de ondernemers überhaupt bezig is met digitalisering.

Om op termijn niet de aansluiting te verliezen, is het voor jou als ondernemer van belang om:

  1. bedrijfsprocessen te verbeteren;
  2. op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en trends;
  3. gebruik te maken van de digitale kansen;
  4. slimmer om te gaan met data en technologie die al beschikbaar is;

Hoe doen we dit?

Zes voordelen van de MKB Digitale Werkplaats voor je onderneming

  1. Onafhankelijk advies van onze business developer op het gebied van de inzet van digitale technologie.
  2. Alle benodigde expertise van digitale technologie en kennis binnen handbereik (zowel bedrijven als studenten).
  3. Overzicht van alle digitaliseringsinitiatieven in de provincie is voorhanden.
  4. Toegang tot subsidiemiddelen (i.s.m. onder meer LIOF).
  5. Begrijpbare opleidingen en cursussen op het gebied van digitalisering (i.s.m. onder meer workshops Waardecreatie met AI, AI Academy).
  6. Organisatie van Inspiratiesessies (bijvoorbeeld de Smart Manifacturing Day).

Om de ondernemer te helpen met een digitaliseringsvraag hebben we bij de Brightlands Smart Services Campus de MKB Digitale Werkplaats opgericht: een on-stop-shop met een community, experts bij bedrijven en kennisinstellingen, onafhankelijke adviseurs, inspiratiesessies, kennisevents en daaropvolgend de AI Academy. Naast een fysieke ontmoetingsplek op de campus in Heerlen zijn er online mogelijkheden om contact te leggen en antwoord te krijgen op vraagstukken.