Gemeente Meerssen | Staatsbosbeheer: Veiligheidsonderzoek bomen langs het spoor

Nieuwsbericht Staatsbosbeheer: Veiligheidsonderzoek bomen langs het spoor

Gepubliceerd op: 11 mei 2023 12:25

Staatsbosbeheer - logo
Bericht van Staatsbosbeheer

In het Bunder- en Elslooërbos voert Staatsbosbeheer verschillende werkzaamheden uit om de natuurdoelstellingen in het gebied te behalen en de veiligheid voor recreanten en weggebruikers te waarborgen. Het bos wordt doorsneden door de spoorlijn. Aan beide zijden van het spoor liggen bossen van Staatbosbeheer. Door het uitvoeren van periodiek onderzoek (VTA) worden risicobomen direct langs het spoor geïnventariseerd. Dit zijn bomen die een gevaar kunnen vormen voor de veiligheid van recreanten en problemen kunnen veroorzaken op het spoor. Het onderzoek wordt uitgevoerd vanaf 15 mei en zal in juni worden afgerond.

Risicobomen

De risicobomen worden in kaart gebracht en in het veld gemarkeerd. Dit markeren gebeurt met een rode markering (stip) op de stam. Na het in kaart brengen van alle risicobomen wordt er nog een aanvullend flora- en faunaonderzoek uitgevoerd. De resultaten uit het flora- en faunaonderzoek worden gebruikt om een ecologisch werkprotocol op te stellen voor het verwijderen van de risicobomen. In het werkprotocol wordt ook de uitvoeringsperiode vastgelegd. Zodra alle onderzoeken zijn afgerond en de uitvoeringsperiode bepaald is, zal er een nieuw informatiebericht volgen.