Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 05 - 30 januari 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 05 - 30 januari 2019

Gepubliceerd op: 29 januari 2019 10:05

Gemeentepagina: week 05
Datum: woensdag 30 januari 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Avond/nacht 5-6 februari:
Afsluiting toe- en afrit A79 Meerssen

Rijkswaterstaat voert snoeiwerkzaamheden uit langs autosnelweg A79. Als gevolg van deze werkzaamheden zijn de afrit Valkenburg (3) en toe- en afrit Meerssen (2) in de richting van Maastricht in de avond/nacht van dinsdag 5 februari op woensdag 6 februari tussen 21.00-05.00 uur kort afgesloten. De afsluiting duurt maximaal één uur en wordt ter plekke aangegeven.

---

Raadsadviesvergadering donderdag 31 januari

Op donderdag 31 januari 2019 vindt een gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

De agenda van deze raadsadviesvergadering vindt u op www.meerssen.nl.

--------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

  • het vestigen van een schoonheidssalon , Klein Berghemmerweg 57, 6235 AG Ulestraten (ontvangen 21 januari 2019);
  • het plaatsen van reclame, Bunderstraat 6, 6231 EL Meerssen (ontvangen 23 januari 2019).\

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • het plaatsen van lichtreclame (legalisatie), Beekstraat 54, 6231 LH Meerssen (verzonden 22 januari 2019);
  • het bouwen van een tuinhuis (legalisatie), Blockhuijsstraat 4, 6235 AX Ulestraten (verzonden 23 januari 2019);
  • het verbouwen en verhogen van de woning, het aanleggen van een inrit en de bouw van een carport met berging, Veeweg 6, 6231 RW Meerssen (verzonden 25 januari 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Buitenbehandeling stellen aanvraag om omgevingsvergunningen

Aanvraag om omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld:

  • Het aanbrengen van zonnepanelen, Groeneweg 3b, 6241 NW Bunde, verzonden 23-01-2019;

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 30 januari 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen