Gemeente Meerssen | Maandag 11 december: Themabijeenkomst 'Accommodatiebeleid'

Nieuwsbericht Maandag 11 december: Themabijeenkomst 'Accommodatiebeleid'

Gepubliceerd op: 07 december 2023 13:10

Raad
Iedereen wil graag in een vitale omgeving wonen met voldoende mogelijkheden voor sport, ontmoetingen en recreatie. Het liefst in een accommodatie die aansluit op alle wensen en eisen, nu en in de toekomst. Hiervoor voert de gemeente Meerssen accommodatiebeleid. 

Themabijeenkomst

Op maandag 11 december vindt er in het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen een themabijeenkomst voor de gemeenteraad plaats over het accommodatiebeleid. Aanvang 19.00 uur. De presentatie is in handen van Martijn Swanenvleugel en Bert Achten. Naast (burger)raadsleden is ook het college van Burgemeester en Wethouders aanwezig. Je kunt de bijeenkomst volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Programma

Het programma van de bijeenkomst ziet er als volgt uit:

  • Opening (19.00 uur)
  • Stand van zaken huidige accommodatiebeleid
  • Presentatie resultaten van de uitgevoerde analyse
  • Beleidsadvies en denkrichtingen
  • Planning
  • Afsluiting (21.00 uur)