Gemeente Meerssen | Lancering nieuwe Stichting voor Limburgse mantelzorgers: Mantó

Nieuwsbericht Lancering nieuwe Stichting voor Limburgse mantelzorgers: Mantó

Gepubliceerd op: 16 november 2023 10:15

Logo Manto
Mantelzorgers zijn onmisbaar, zowel voor diegenen aan wie ze zorg verlenen als ook voor de samenleving. Een samenleving die steeds meer worstelt met de zorg, zowel wat betreft de kosten daarvan als ook het aantal beschikbare mensen in de zorg. Tegelijk zijn mantelzorgers kwetsbaar: niemand die voor hén zorgt en hun belangen zijn vaak ondergeschikt. Gelukkig zijn er steeds meer organisaties die hén ondersteunen, zoals de gemeentelijke Steunpunten Mantelzorg, mantelzorgmakelaars en zorgorganisaties.

Nieuwe koers, nieuwe naam

Vanaf 2005 was het Platform Mantelzorg Limburg (PML) werkzaam. Haar doel was om aandacht te vestigen op de thematiek van mantelzorgers. PML was onderdeel van het toenmalige Huis voor de Zorg, later: Burgerkracht. Tijden veranderen. De thematiek van mantelzorgers is alleen maar groter geworden en staat anno 2023 in een volledig andere maatschappelijke context. Daarom heeft het Platform gekozen voor een nieuwe koers, een nieuwe naam en nieuwe presentatie. Een verzelfstandiging heeft plaats gevonden met de oprichting van nieuwe Stichting: MANTÓ.

Voor alle mantelzorgers

Mantó is er voor de belangen van alle mantelzorgers in Limburg en behartigt deze met name door het ondersteunen en onderling verbinden van alle organisaties die op een of andere wijze betrokken zijn bij mantelzorgondersteuning. Ook heeft Mantó structurele samenwerking met andere organisaties in Nederland die mantelzorgers ondersteunen zoals Mantelzorg.nl. Tijdens een conferentie met als titel "Mantelzorg in Beweging" op donderdag 16 november in het Provinciehuis in Maastricht is de nieuwe stichting gepresenteerd. Er waren lezingen van onder andere mevr. Esther Hendriks, bestuurder van mantelzorg.nl en dhr. Wiro Gruisen, manager regioregie van zorgverzekeraar CZ