Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - voornemen verlening omgevingsvergunning - bouwen van een gezondheidscentrum met 4 appartementen - Pletsstraat ongenummerd, Bunde

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - voornemen verlening omgevingsvergunning - bouwen van een gezondheidscentrum met 4 appartementen - Pletsstraat ongenummerd, Bunde

Gemeente Meerssen is van plan om een omgevingsvergunning te verlenen. De vergunning is aangevraagd voor het bouwen van een gezondheidscentrum met 4 appartementen op het perceel plaatselijk bekend als Pletsstraat ongenummerd te Bunde, kadastraal bekend als Bunde sectie C nummer 2188.

Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht?

Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt hier nu op reageren.

Wilt u reageren op de vergunning die de gemeente Meerssen van plan is te verlenen?

De vergunning die de gemeente van plan is te verlenen, is vastgelegd in het ontwerpbesluit. U kunt tot 18 november 2021 mondeling of schriftelijk reageren op het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van een zienswijze. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over het ontwerpbesluit op afspraak in het gemeentehuis bekijken. De gemeente bekijkt alle reacties bij het nemen van een definitief besluit. Uw reactie op het ontwerpbesluit is nodig om later te kunnen reageren op het definitieve besluit. Bezoek voor de openingstijden en het adres van de gemeente Meerssen de gemeentelijke website www.meerssen.nl. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen met Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. Of e-mail: info@meerssen.nl.