Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 17 - 28 april 2021

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 17 - 28 april 2021

Gepubliceerd op: 27 april 2021 15:00

Gemeentepagina: week 17
Datum: woensdag 28 april 2021

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Locatie voormalige Gerberga Mavo / IvOO
Biodiversiteit in de Gemeente Meerssen en vleermuizen

Afgelopen weken las u regelmatig in de media over de sloop van de voormalige Gerberga Mavo (IvOO schoolgebouw) aan de Proost de Beaufortstraat in Meerssen. Bijzonder aan de sloop van het gebouw is dat een gedeelte van het pand moest blijven staan, omdat hier vleermuizen hun onderkomen hebben gevonden. We ontvangen hier regelmatig vragen over. Tijd om wat meer te vertellen over de biodiversiteit in de gemeente Meerssen in zijn algemeenheid en de vleermuis in het bijzonder.

Wat is biodiversiteit?
Biodiversiteit is de variatie aan planten en dieren in een bepaald gebied. Onder invloed van activiteiten van de mens is deze biodiversiteit de laatste honderd jaar sterk achteruitgegaan. In de jaren zeventig van de vorige eeuw kwamen de milieubewegingen op. Zij zorgden ervoor dat er steeds meer bewustwording kwam over de achteruitgang in de biodiversiteit. Geleidelijk is deze bewustwording omgezet in beleid. Eerst met als doel de achteruitgang van biodiversiteit tegen te gaan, maar ook steeds meer om de biodiversiteit te verbeteren.

Projecten ter verbetering van biodiversiteit
Grote projecten op dit gebied waren/zijn bijvoorbeeld het Beneden Geuldal (landbouwgrond werd omgezet in natuur), het ecoduct over de A2 (verbinding Geuldal - Maasdal) en het Grensmaasproject (grootschalige natuurontwikkeling na grindwinning). Kleinere - maar zeer waardevolle - projecten onder verantwoordelijkheid van de gemeente Meerssen zijn o.a. het ecologisch bermbeheer en het niet meer gebruiken van chemische middelen bij het onderhoud van bestrating en groenbeheer. Bij deze projecten was IVN Natuureducatie en Milieudefensie betrokken. Andere projecten zijn het gebied Tussen de Bruggen-Proost de Beaufortstraat. Hier is gemeentelijk gazon omgezet in natuur. Bij project Natuurgebied Biesenberg is landbouwgrond omgezet in natuur voor de ecologische verbinding in het verlengde van het ecoduct. En wat te denken van de ecologische stroken in het kader van de Herinrichting Centraal Plateau en de medewerking aan het plaatsen van insectenhotels en vlindertuin. Zoals u ziet werden er al heel wat projecten op poten gezet om de biodiversiteit de verbeteren.

Meer biodiversiteit = Goed voor plant & dier = Goed voor de mens
Meer natuur met meer biodiversiteit is niet alleen goed voor planten en dieren, maar ook voor de mens. Natuur in de woonomgeving en natuur om in te wandelen is goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen. Dit blijkt uit steeds meer wetenschappelijke onderzoeken.

Beschermde dier- en plantsoorten
In het kader van het tegengaan van de achteruitgang van dieren en planten zijn een aantal dier- en plantsoorten wettelijk beschermd. Dat is goed voor die soorten, maar meestal profiteren ook veel andere soorten daarvan. Zo zijn bij de hamsterreservaten geweldige natuurgebieden ontstaan. De wettelijke bescherming van soorten is ook goed voor de bewustwording van de negatieve invloed die het menselijk handelen kan hebben op de natuur.

Vleermuis is een beschermde diersoort
Dit brengt ons ook bij de vleermuis. De vleermuis is sinds 1973 een wettelijk beschermde diersoort, omdat de aantallen sterk achteruit gingen. Vleermuizen nestelen zich (afhankelijk van de soort) in holle bomen, grotten (als winterverblijf) of gebouwen (spouwmuren, kerkzolders, bunkers en ijskelders).

Vleermuizen in muren voormalige Gerberga Mavo (IvOO)
Zo hebben vleermuizen zich ook genesteld op diverse plekken in de muren van de voormalige Gerberga Mavo (IvOO schoolgebouw) aan de Proost de Beaufortstraat in Meerssen. Ter voorbereiding op de sloop van het gebouw vond in 2019 een flora en fauna onderzoek plaats. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat zich enkele vleermuizen bevonden in het gebouw. Vanwege de aanwezigheid van deze beschermde diersoort moest de Provincie Limburg ontheffing verlenen voor de sloop.

Een voorwaarde voor het verkrijgen van deze ontheffing én het slopen van de school, was het realiseren van nieuwe verblijfplaatsen voor de vleermuizen. Nadat diverse mogelijkheden waren onderzocht, besloot de gemeente twee muren van het gebouw niet te slopen en in te richten als nieuwe verblijfplaats voor de vleermuizen.

Om de muren veilig te laten staan en geschikt te maken voor de nieuwe bewoners moesten o.a. de ramen in deze overgebleven muren worden dichtgemetseld. Dat is na de sloop van de rest gebeurd.

Waarom zijn vleermuizen zo belangrijk voor de mens?
Vleermuizen zijn de enige vliegende zoogdieren. Vogels vliegen met vleugels (veren aan de "voorpoten"). Vleermuizen vliegen met een vlies tussen de voor- en achterpoten en staart. Ze nemen de omgeving niet waar met ogen, maar met echolocatie. Ze maken een zeer hoog geluid, dat wij niet kunnen horen. Door de weerkaatsing (echo) op objecten krijgen ze met hun oren de benodigde informatie over wat er zich in hun omgeving bevindt. In Nederland komen 17 soorten vleermuizen voor.

Vleermuizen leven van insecten, die ze al vliegend vangen. Een dwergvleermuis kan per uur wel 600 muggen verorberen. 's Winters vliegen er geen insecten en dan houden vleermuizen winterslaap. Er moet 's zomers niet alleen voldoende voedsel zijn, maar ze hebben ook voldoende verblijfplaatsen nodig in de zomer en in de winter.
Vleermuizen hebben nauwelijks natuurlijke vijanden (soms een uil of kat die een vleermuis vangt). De mens vormt eigenlijk de grootste bedreiging voor vleermuizen. Het aantal insecten vermindert door het gebruik van gif. Het voedsel van de vleermuizen wordt dus vergiftigd. Vleermuizen eten de vergiftigde insecten en het vergif stapelt zich op in hun lijf. Daardoor sterven ze en/of krijgen verminkte jongen.

Ook verschraling van het landschap als gevolg van de intensivering van de landbouw is nadelig voor vleermuizen. Daardoor zijn er minder insecten en minder lijnvormige elementen die ze nodig hebben om zich te oriënteren. Door onderhoud van bossen waren er minder oude bomen met holtes. Gebouwen worden steeds minder toegankelijk en minder bruikbaar bijv. door spouwmuurisolatie.

Beschermende maatregelen voor de vleermuizen zijn dus noodzakelijk. Vleermuizen zijn nuttige dieren, omdat ze insecten vangen zoals muggen. Ze dragen bij aan de bestrijding van o.a. de processierups. De rupsen worden vlinders en de vrouwtjes daarvan vliegen 's nachts. Vleermuizen vangen deze vlinders. Vleermuizen zijn voor de mens dus nuttig, maar zijn ook gewoon een essentieel onderdeel van het natuurlijk ecologisch systeem.

Bij deze sloop werd de gemeente door de wettelijke bescherming van de vleermuis eraan herinnerd, dat altijd rekening moet worden gehouden met de gevolgen van ons handelen voor de natuur. Het terrein van de voormalige MAVO ligt bij de Geul en ligt daarmee in een ecologisch belangrijk gebied. Met een beetje creativiteit kan bij elke toekomstige bestemming de ecologische waarde en daarmee de biodiversiteit versterkt worden. Biodiversiteit is immers niet alleen iets voor natuurgebieden en het platteland, maar is van belang voor elke invulling van ruimte, dus zeker ook in de bebouwde kom.

Een woord van dank!
Wij danken IVN Natuureducatie Meerssen/Ulestraten en Milieudefensie Meerssen hartelijk voor de uitgebreide informatie over vleermuizen en biodiversiteit in de gemeente Meerssen!

---

Dodenherdenking live op televisie via Meer Vandaag
Dodenherdenking live op tv via Meer Vandaag

In verband met de coronamaatregelen ziet de Dodenherdenking op dinsdag 4 mei 2021 er net als vorig jaar anders uit. Het kan helaas niet anders. Tijdens een aangepaste ceremonie vanaf de Vredeskapel herdenken wij de gevallenen die vochten voor ons vaderland en onze vrijheid. Meer Vandaag zendt de herdenking vanaf 19.35 uur live uit op televisie en via de livestream.

Programma herdenking

 • 19.35 uur Aanvang uitzending op Meer Vandaag
 • 19.40 uur Muziek: Guido Dieteren op viool
 • 19.45 uur Toespraak burgemeester Clermonts-Aretz
 • De namen van alle gevallenen worden voorgelezen door mevrouw Wijns
 • Signaal Taptoe door trompettist van fanfare Sint Martinus uit Geulle
 • Kranslegging door burgemeester Clermonts-Aretz en Pastoor Van Meijgaarden
 • 20.00 uur Twee minuten stilte
 • 20.02 uur Wilhelmus. Zang: Wendy Kokkelkoren. Viool: Guido Dieteren.
 • Gedicht door burgemeester Clermonts-Aretz
 • Afsluitende muziek: Zang: Wendy Kokkelkoren. Viool: Guido Dieteren.

In verband met de Coronamaatregelen is er geen publiek toegestaan.

Meer Vandaag is te ontvangen via uw TV op Ziggo kanaal 47, en op KPN kanaal 1337.
Voor meer frequenties kunt u de website checken: www.meervandaag.nl/frequenties/

---

Koningsdag
Bestuurscentrum gesloten op Bevrijdingsdag

In verband met Bevrijdingsdag is het bestuurscentrum/KCC gesloten op woensdag 5 mei 2021. Ook de Burgerlijke Stand is dan gesloten.

Informatie
Gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
E-mail: info@meerssen.nl.

---

Informatie coronavirus

Stap 1 openingsplan:
Winkels en terrassen deels open, einde avondklok, thuisbezoek naar 2 personen
Steeds meer mensen krijgen een vaccinatie tegen corona, waardoor snel minder mensen ziek zullen worden. De verwachting is dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames gaat afnemen. De samenleving stap voor stap openen is niet zonder risico's. Maar het kabinet kijkt ook naar het maatschappelijke en economische belang. Daarom neemt het kabinet de eerste voorzichtige stap in het openingsplan op 28 april. Alle informatie over stap 1 vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

Basisregels
Belangrijk blijft dat we ons allemaal aan de basisregels houden: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. En dat we ons laten vaccineren, zodra dit kan.

MEER INFORMATIE

Publieksinformatienummer Rijksoverheid: tel. 0800-1351.
Callcenter GGD: tel. 088-8805005 of www.ggdzuidlimburg.nl.

Coronatest: Bij (milde) klachten: laat u testen.
Bel 0800-1202 of maak een afspraak via www.coronatest.nl.

Coronavaccinaties: www.coronavaccinatie.nl

Vragen over maatregelen in de gemeente Meerssen:
www.meerssen.nl/coronavirus of stuur een mailtje aan: corona@meerssen.nl.
Of bel het gemeentelijke KCC, tel. 14 043.
Bel het Sociaal Teambij vragen over corona en uw lopende indicatie Jeugd of Wmo.
Tevens voor vragen waar u binnen de gemeente terecht kunt met vragen over eenzaamheid. Tel. 14 043. 

---

Een seintje krijgen als er nieuwe raadsstukken zijn?
Meld u aan voor de attenderingsfunctie

In het raadsinformatiesysteem op onze gemeentelijke website www.meerssen.nl kunt u allerlei openbare stukken van de gemeenteraad inzien. Denk bijvoorbeeld aan raadsvoorstellen met bijlagen, raadsinformatiebrieven en artikel 40 vragen & antwoorden. In het raadsinformatiesysteem kunt u nu ook gebruikmaken van de attenderingsfunctie. U krijgt dan een seintje als er nieuwe stukken zijn geplaatst.

Hoe werkt het?
Met behulp van de attenderingsfunctie kunt u dagelijks, wekelijks of maandelijks bericht krijgen welke openbare stukken door de griffie zijn geplaatst. U blijft zo altijd op de hoogte!

U kunt zich voor de attenderingsfunctie aanmelden via https://meerssen.raadsinformatie.nl (klik op inloggen).

Op www.meerssen.nl. vindt u ook een handleiding die u stap-voor-stap helpt bij uw aanmelding (zie Bestuur & Organisatie -> Bestuurlijke Documenten).

Vragen?
Neem contact op met het griffiebureau van de gemeente Meerssen, tel. 14 043.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het realiseren van een dakkapel, Hemelboomlaan 1a, 6241 AS Bunde (ontvangen 15 april 2021);
 • het realiseren van een dakkapel, Hemelboomlaan 1b, 6241 AS Bunde (ontvangen 15 april 2021);
 • het uitbreiden en renoveren van de woning, Gerbergaplantsoen 48, 6231 KM Meerssen (ontvangen 14 april 2021);
 • het verbouwen en splitsen van de woning in 3 appartementen, Beekstraat 25 en 25a, 6231 LE Meerssen (ontvangen 16 april 2021);
 • het verbouwen en schilderen van de woning en het aanpassen van de voorgevel, Sint Josephstraat 72, (schilderen betreft nummers 72-74-76) 6231 EG Meerssen (ontvangen 16 april 2021);
 • het wijzigen van twee hotelkamers in een appartement (woning), Hof van Oranje 34, 6231 LZ Meerssen (ontvangen 19 april 2021);
 • het schilderen van de gevel, Veeweg 15, 6231 RW Meerssen (ontvangen 19 april 2021).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het saneren van asbest in een mutatiewoning, Burgemeester Murisstraat 100, 6231 GM Meerssen (ontvangen 12 april 2021).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het verbouwen van bestaande woning tot twee levensloopbestendige woningen, Vliegenstraat 21, 6241 CE Bunde.
 • het verbouwen van de woning, Zuster Paladiaplantsoen 24, 6231 CH Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • voor het herinrichten van het trottoir (opheffen en aanleggen van een uitweg), Vliek 12, 6235 NR Ulestraten (verzonden 20 april 2021);
 • het tillen van het dak, Hemelboomlaan 17, 6241 AS Bunde (verzonden 21 april 2021);
 • het aanleggen van een fiets-/wandelpad tussen Meerstraat en Oostelijke Kanaalweg, Meerstraat 1, 6241 NC Bunde (verzonden 23 april 2021);
 • het vervangen van een tuinhuis voor installatie zwembad en sauna, Herkenberg 9, 6231 LK Meerssen (verzonden 23 april 2021).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Beleidsnota Verkopen van groen- en reststroken

Betreft: het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen heeft op 13 april 2021 de Beleidsnota Verkopen van groen- en restroken vastgesteld.
In werking: met ingang van 5 mei 2021.
Waar ter inzage: deze beleidsnota wordt officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 5 mei 2021. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 28 april 2021
Burgemeester en Wethouders van Meerssen