Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 15 - 10 april 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 15 - 10 april 2019

Gepubliceerd op: 09 april 2019 11:35

Gemeentepagina: week 15
Datum: woensdag 10 april 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Pasen
Goede Vrijdag & Paasmaandag
Bestuurscentrum gesloten op 19 & 22 april

In verband met Goede Vrijdag en Paasmaandag is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten op vrijdag 19 april en maandag 22 april 2019. Ook bureau Burgerlijke Stand is dan gesloten.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Wij wensen u fijne paasdagen toe!

---

Amstel Gold Race Weekend

Op 20 en 21 april is weer het jaarlijkse Amstel Gold Race weekend. Op zaterdag 20 april wordt de Toerversie van de Amstel Gold Race verreden. Op eerste Paasdag zondag 21 april is de Ladies edition en rijden vervolgens de professionals de wielerklassieker Amstel Gold Race.

Paaltjes Sint Catharinastraat tijdelijk verwijderd
In verband met dit evenement worden op donderdag 18 april de verkeerspaaltjes ter hoogte van de wegversmallingen op de Sint Catharinastraat in Ulestraten verwijderd. De paaltjes worden weer teruggeplaatst op dinsdag 23 april.

Wedstrijdroute & doorkomsttijden in onze gemeente
De renners doen ook onze gemeente aan. Voor wedstrijdroute en doorkomsttijden in onze gemeente, raadpleeg de website van de Amstel Gold Race: www.amstelgoldrace.nl

---

Vanaf 1 mei 2019:
Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC) op vrijdag gesloten

KCC Klant Contact Centrum
Vanaf 1 mei 2019 is het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) gesloten op vrijdag. Het gemeentelijke KCC is vanaf die datum ook niet telefonisch bereikbaar op vrijdagen. U kunt dan ook geen producten (zoals paspoorten, id-kaarten, rijbewijzen etc.) afhalen. Medewerkers op de afdelingen zijn wel aan het werk.

Aangifte geboorte of overlijden
Bureau Burgerlijke Stand is op afspraak geopend voor aangifte van geboorte of overlijden.

Meldingen Openbare Ruimte
Meldingen over trottoirs, lichtmasten, wegen, parkeren, rioleringen, groen, verkeer, zwerfafval, plaagdierbestrijding (ratten), hondenpoep, begraafplaatsen, overlast geluid, overlast jeugd etc kunt u ook 24 per dag digitaal doorgeven via de gemeentelijke website www.meerssen.nl. Heeft u een spoedmelding? Bel dan tel. 14 043 (kies optie 3).

Crisis Jeugd
Bij Crisis Jeugd kunt u bellen met tel. 14 043 (kies optie 2).

Erfgoedhuis
Ook het naastgelegen Erfgoedhuis is vanaf 1 mei op vrijdag gesloten.

U kunt de gemeente via e-mail bereiken op info@meerssen.nl. Informatie over gemeentelijke producten & diensten vindt u op www.meerssen.nl. Diverse producten kunt inmiddels digitaal aanvragen en betalen.

---

Klanttevredenheidsonderzoek
Klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Meerssen

De gemeente Meerssen is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de dienstverlening verder te verbeteren. Uw mening, ervaring & ideeën zijn hierbij van groot belang. Daarom houden we op dit moment een klanttevredenheidsonderzoek. Het invullen van de vragenlijst duurt ca. 10 minuten. U kunt de vragenlijst (bij voorkeur) invullen via www.meerssen.nl.

Wilt u de vragenlijst liever op papier invullen?
Dat kan! Een papieren exemplaar is verkrijgbaar in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen. Of bel 14 043 dan sturen wij u een papier enquête per post toe. U kunt de ingevulde vragenlijst vervolgens afgeven bij ons gemeentelijke Klant Contact Center of retour sturen aan: Gemeente Meerssen, Klanttevredenheidsonderzoek, Antwoordnummer 20002, 6230 VR Meerssen. Een postzegel is niet nodig!
Het invullen van de enquête is volledig anoniem.

Wij danken u hartelijk voor u medewerking!

---

Ontvangst gedecoreerden
Ontvangst Decorandussen op Koningsdag

Ter gelegenheid van Koningsdag organiseert het gemeentebestuur een feestelijke bijeenkomst voor alle inwoners van de gemeente Meerssen die ooit een Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen. De feestelijke bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 27 april 2019 van 11.00-13.00 uur in de Tiendschuur van Landgoed Vliek in Ulestraten.

Geen uitnodiging ontvangen?
Alle decorandussen hebben inmiddels een uitnodiging per post ontvangen voor deze feestelijke bijeenkomst. Woont u in de gemeente Meerssen, heeft u ooit een Koninklijke Onderscheiding ontvangen, maar heeft u per abuis geen uitnodiging ontvangen? U kunt zich nog tot 20 april aanmelden via het Bestuurssecretariaat, telefoon 043-3661616.

In verband met de feestelijke sfeer van de bijeenkomst stellen wij het op prijs als u het uitreikversiersel (de medaille) opspeldt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Aangevraagde vergunningen evenementen

Betreft: Inhalen Mei-den.
Plaats: Markt Meerssen, de route van de stoet loopt van Ulestraten naar Meerssen.
Data en tijd: woensdag 29 mei 2019 van 15.00-20.00 uur. De Markt is vanaf 28 mei 12.00 uur t/m 30 mei 2019 21.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Betreft: Meifeest.
Plaats: Markt Meerssen.
Data en tijd: woensdag 29 mei 2019 van 20.00-01.00 uur. De Markt is vanaf 28 mei 12.00 uur t/m 30 mei 2019 21.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Betreft: Bartholomeusmarkt.
Plaats: Centrum Meerssen.
Data en tijd: donderdag 30 mei 2019 van 10.00-17.00 uur. Het centrum van Meerssen is van 04.00-21.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Betreft: Koningsvogelschieten.
Plaats: Schutterswei, Tussen de Bruggen, Meerssen.
Data en tijd: vrijdag 7 juni 2019 van 14.00-23.00 uur, zaterdag 8 juni 2019 van 13.00-01.00 uur en zondag 9 juni 2019 van 14.00-01.00 uur.

Betreft: Buitenspeeldag Meerssen.
Plaats: Plein Pastoor Joannes Moreesstraat / Pastoor Joannes Aussemsstraat Meerssen
Data en tijd: woensdag 12 juni 2019 van 13.30-16.30 uur. De Pastoor Joannes Moreesstraat ter hoogte van het pleintje is afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Betreft: Back to Basic markt.
Plaats: Weerterbroekplantsoen Meerssen.
Data en tijd: zondag 16 juni 2019 van 09.00-15.00 uur. Het Weerterbroekplantsoen is afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers van 06.00 uur tot 17.00 uur

Betreft: Jaarmarkt.
Plaats: Centrum Meerssen.
Data en tijd: zondag 1 september 2019 van 10.00-17.00 uur. Het centrum van Meerssen is van 04.00-21.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Inzagetermijn: van 10-04-2019 t/m 02-05-2019.
Waar ter inzage: op afspraak bij Klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Zienswijzen: eenieder kan een zienswijze indienen, mondeling of gemotiveerd (zie verder de informatie over Bezwaar en Beroep).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het kappen van een boom, Sint Josephstraat 21, 6231 EC Meerssen (ontvangen 1 april 2019);
 • het wijzigen van de voorgevel, Vonderstraat 9, 6241 NJ Bunde (ontvangen 2 april 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Beekerweg 68a, 6235 CD Ulestraten (ontvangen 27 maart 2019).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het kappen van een boom (noodkap), Sint Josephstraat 21, 6231 EC Meerssen (verzonden 4 april 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • renovatie "hoeve Genzon" (herbestemming tot 1 woning met 2 vakantiewoningen en schuur), Genzon 42, 6235 AB Ulestraten (verzonden 2 april 2019)/

Inzage- en beroepstermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan beroep instellen: belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, schriftelijk, gemotiveerd, bij de rechtbank Maastricht, sector bestuursrecht (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Vastgesteld bestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2018

Betreft: burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Meerssen op 14 februari 2019 het bestemmingsplan "Veegbestemmingsplan 2018" heeft vastgesteld.
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken tevens bekend dat zij op grond van artikel 110a Wet geluidhinder hebben besloten hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen voor het perceel Humcoven 15 te Ulestraten.
Het bestemmingsplan: het bestemmingsplan is opgesteld in het kader van de uitvoering van het Plan van Aanpak 'Meer uit Meerssen halen: Meer ruimte voor coulance', als vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015 en betreft de volgende percelen:

 1. Holstraat 17-Heideweg 4, Rothem: legalisatie bestaande bouwwerken en tweede woning;
 2. Humcoven 15, Ulestraten: legalisatie bestaande bouwwerken, bedrijf en tweede woning;
 3. Waterval 1c, Ulestraten: legalisatie stallingsruimte, realisatie inpandige bedrijfswoning, waartegenover sloop chalet en realisatie landschapsplan staan;
 4. Weerterstraat 9a-9b, Meerssen: legalisatie 2 "reguliere" woningen (in tegenstelling tot de wel toegestane bedrijfswoningen) en uitsluiting spuitwerkzaamheden bij ter plaatse gelegen autobedrijf;
 5. Zonkampweg 1, Ulestraten: legalisatie bedrijfswoning, twee paardenbakken en bestaande bouwwerken en gebouwen;
 6. Eijkskensweg 4, Geulle: wijziging agrarisch bouwkavel, waartegenover landschappelijke inpassing staat.

Wijzigingen ten opzichte van ontwerpbestemmingsplan: de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan betreffen het verwijderen van de locatie Moorveldsberg 93 te Geulle uit het plan en een correctie van de plangrens als gevolg van een kadastrale wijziging bij het perceel Waterval 1c te Ulestraten. De wijzigingen zijn benoemd in een Nota van Wijzigingen die als bijlage is opgenomen bij het raadsbesluit.
Inzage: het bestemmingsplan "Veegbestemmingsplan 2018" met het bijbehorende raadsbesluit en het besluit hogere grenswaarden liggen met ingang van 11 april 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum, Markt 50, 6231 LS Meerssen (telefoon 14 043). Het bestemmingsplan is ook in te zien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0938.VBP06003-VG01.
Beroep: bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage kan gedurende deze termijn beroep worden ingediend tegen (de vaststelling van) het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarde door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan c.q. ontwerpbesluit hogere grenswaarde, dan wel belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verkiezingen Europees Parlement
Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

De burgemeester van Meerssen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement een kiezer toegestaan is zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Schriftelijk verzoek

 1. In het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen.
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 20 mei 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (9 april 2019) als kiezer is geregistreerd.
 3. Als de kiezer al een stempas ontvangen heeft, dan dient dit bij het verzoekschrift gevoegd te worden.
 4. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.

B. Mondeling verzoek

 1. Na ontvangst van zijn stempas kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk verzoek te doen, zich onder overlegging van zijn stempas vervoegen bij het gemeentehuis van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (9 april 2019) als kiezer is geregistreerd, om deze te doen omzetten in een kiezerspas. Dit kan geschieden tot 12:00 uur op de dag vóór de stemming (22 mei 2019).

Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn kiesrecht aanmelden in elk stembureau in Nederland.

Meer informatie: team Verkiezingen van de gemeente Meerssen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Zie ook www.meerssen.nl (Bestuur & Organisatie -> Verkiezingen).

De burgemeester voornoemd,
M.A.H. Clermonts-Aretz

---

Verkiezingen Europees Parlement
Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Meerssen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Machtiging op schriftelijke aanvraag

 1. In het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 20 mei 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar hij op de dag van de kandidaatstelling (9 april 2019) als kiezer is geregistreerd.
 3. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de dag van de kandidaatstelling (9 april 2019) als kiezer zijn geregistreerd.
 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen.
 5. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen.

B. Machtiging door overdacht van de stempas

 1. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van zijn stempas, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem te stemmen, door zijn stempas aan die kiezer over te dragen.
 2. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de kandidaatstelling (9 april 2019) in dezelfde gemeente staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft.
 3. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.
 4. Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen.
Meer informatie: team Verkiezingen van de gemeente Meerssen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Zie ook www.meerssen.nl (Bestuur & Organisatie -> Verkiezingen).

De burgemeester voornoemd,
M.A.H. Clermonts-Aretz

-----------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 10 april 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen