Gemeente Meerssen | Aankondiging verkoop gemeentegrond in centrum van Geulle ter realisatie van 23 woningen

Nieuwsbericht Aankondiging verkoop gemeentegrond in centrum van Geulle ter realisatie van 23 woningen

Gepubliceerd op: 28 september 2023 17:10

Burgemeester Thijssenlaan Geulle
De gemeente Meerssen heeft op 25 september 2023 aangekondigd dat men voornemens is haar gronden aan de Burgemeester Thijssenlaan in Geulle te verkopen, kijk hier voor het bericht. Bij de verkoop van het perceel wil de gemeente tevens dat de koper voor eigen rekening en risico een nieuwbouwplan realiseert. De gemeente wenst o.a. dat een woningprogramma wordt gerealiseerd dat aansluit bij de lokale woonbehoefte, die passend is voor het woongebied, en zet in op levensloopbestendig wonen. Op de gronden mogen conform de beheersverordening 5 grondgebonden woningen en 18 appartementen worden gebouwd.

Tot en met 9 oktober kunnen geïnteresseerde ontwikkelaars en/of aannemers zich inschrijven. De inschrijvers die hebben voldaan aan de inschrijfcriteria kunnen vervolgens deelnemen aan de procedure. Het is de bedoeling dat de uiteindelijke koper op korte termijn gaat bouwen, zodat deze lege plek in het centrum van Geulle wordt ingevuld met 23 levensloopbestendige woningen.