Artikel Speeltuinen en -verenigingen

Speeltuinwerk Limburg
Munsterstraat 61
6041 GA Roermond
tel. 0475-310233
e-mail: info@speeltuinwerklimburg.nl
internet: www.speeltuinwerklimburg.nl

Stichting Speeltuin St. Joseph
Locatie: Bunderstraat 186 Meerssen
Inlichtingen: M. Vandewall, tel. 043-3649244
e-mail: vande.wall@home.nl
internet: www.speeltuin-st-joseph.com