Gemeente Meerssen | Openbare themabijeenkomst gemeentelijke informatievoorziening op 10 januari

Nieuwsbericht Openbare themabijeenkomst gemeentelijke informatievoorziening op 10 januari

Gepubliceerd op: 27 december 2023 11:20

Op woensdag 10 januari 2024 is er een openbare themabijeenkomst voor de gemeenteraad over de gemeentelijke informatievoorziening. Aanvang 19.30 uur in de kantine van het bestuurscentrum. Je kunt de themabijeenkomst ook volgen via de livestream in het raadsinformatiesysteem (rechtstreekse link: zie op 10 januari beginpagina www.meerssen.nl, knop livestream).

Programma themabijeenkomst

De eisen vanuit wet- en regelgeving aan de gemeentelijke informatievoorziening worden steeds strenger. Thema's in die wet- en regelgeving zijn informatieveiligheid, privacy, rechtmatigheid, transparantie en pro-actief informatieverstrekken. Deze thema's vragen om een betrouwbare informatievoorziening, die goed beschermd moet zijn tegen acties van kwaadwillenden.

Uitbesteden wat kan, zelf doen wat moet

In 2022 heeft het bureau Rijnconsult een businesscase uitgevoerd genaamd 'Businesscase en (her)inrichting Informatievoorziening en Automatisering (I&A)'. In die businesscase is onderzocht hoe de gemeente Meerssen zich kan voorbereiden op toekomstige eisen en uitdagingen. De belangrijkste conclusie van die businesscase was: "Uitbesteden wat kan, zelf doen wat moet". Op basis van die conclusie en de andere bevindingen uit de businesscase is een traject gestart om die businesscase verder uit te werken en te komen tot voorstellen over de toekomstige organisatie van een aantal gemeentelijke I&A-taken.

Tijdens deze themabijeenkomst willen we graag de bevindingen, ontwikkelingen en de voorkeursscenario's voor de toekomst met je delen.