Gemeente Meerssen | Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg (RES ZL)

Nieuwsbericht Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg (RES ZL)

Gepubliceerd op: 18 juli 2023 12:05

De gemeente Meerssen werkt mee aan de Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg. Dit noemen we ook wel de RES ZL. Het doel is het grootschalig opwekken van duurzame energie als onderdeel van het Nationale Klimaatakkoord. In 2021 is de RES ZL 1.0 vastgesteld. Hierin werden de ambities van Energieregio Zuid-Limburg per gemeente vertaald naar concrete acties en projecten.

Energiestrategie RES 1.0

In Zuid-Limburg streven we naar maatregelen die noodzakelijk zijn, maar ook haalbaar en betaalbaar. De gemeenten vervullen hun voorbeeldrol op het gebied van verduurzaming en energiebesparing. Zo faciliteren we bijvoorbeeld elektrisch rijden door de benodigde laadpalen te plannen. In het bod voor RES ZL 1.0 is in kaart gebracht en vastgesteld welke mogelijkheden er zijn in onze gemeente voor het opwekken van duurzame energie.

Wind en zon

In regionaal verband is besloten om eerst te onderzoeken hoe de energieopwekking door middel van wind en zon in het landschap kan worden ingepast zonder inbreuk te doen op de kwaliteiten (in het bijzonder het Nationaal Landschap Zuid-Limburg). Deze onderzoeken worden uitgevoerd als voorbereiding op de RES ZL 2.0. Dan wordt ook bekeken op welke manier duurzaam opwekken van energie in onbebouwde gebieden in de nieuwe RES mogelijk is.

Voorwaarden

Grootschalig opwekken van windenergie is in onze gemeente Meerssen door de nabijheid van Maastricht Aachen Airport niet mogelijk. Bij het bod voor de RES ZL 1.0 kreeg de gemeenteraad een afwegingskader voorgelegd, waardoor het mogelijk wordt om onder strenge voorwaarden zonneparken toe te staan. Voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat deze een grote meerwaarde moeten hebben en de landschappelijke kwaliteiten voldoende worden gewaarborgd.

Samenwerking RES Maastricht-Heuvelland

Zuid-Limburg is op het gebied van de Regionale Energie Strategie opgedeeld in drie subregio's. Meerssen is onderdeel van de subregio Maastricht-Heuvelland en de samenwerking hierbinnen is zeer intensief. Door krachten te bundelen met andere gemeentes maken we gebruik van elkaars expertise en kunnen we efficiënt en daadkrachtig te werk gaan.

Meer weten?

Weten wat er allemaal vooraf ging bij de Regionale Energie Strategie? Lees dan hier verder.

Relevante documenten en links