Gemeente Meerssen | Rijk schiet slachtoffers watersnood te hulp met aanvullende regeling

Nieuwsbericht Rijk schiet slachtoffers watersnood te hulp met aanvullende regeling

Gepubliceerd op: 20 april 2022 10:40

Op 19 april heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen, waardoor de WTS ook van toepassing is in die gevallen waarbij verzekeraars hebben uitgekeerd, maar het uitgekeerde bedrag lager was dan de WTS-uitkering van 90% van de geleden schade. De motie volgde op een brief van het gemeentebestuur en werd ingediend door Tweede Kamerleden mevrouw Songül Mutluer (PvdA) en mede-indieners Raymond Knops (CDA), Michiel van Nispen (SP) en Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren). De motie werd gesteund door alle oppositiepartijen. Ook de ChristenUnie stemde voor. De coalitiepartijen VVD en D66 stemden tegen.

Na de watersnood van juli 2021 konden slachtoffers met niet-verzekerbare schade een tegemoetkoming op grond van de WTS aanvragen. Nadat de verzekeraar had uitgekeerd, bleken zij met soms enorme schadeposten te blijven zitten. De Tweede Kamer vindt nu dat het Rijk ook deze zwaar gedupeerden moet helpen. Hoe de minister dit gaat doen is nog onduidelijk. Het gemeentebestuur vertrouwt erop dat de minister de motie gaat uitvoeren.

Het gemeentebestuur is enorm blij met het behaalde resultaat en dankt de indieners van harte met deze steun in de rug voor de getroffenen van de watersnood!